Coronacrisis - Ondernemers en handelaars

Het Coronavirus heeft ook een grote impact op bedrijven en handelaars. Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben intussen maatregelen beslist om ondernemers economisch te ondersteunen.

De federale maatregelen voorzien onder andere

  • het uitstel van aflossing van leningen (voor bedrijven en zelfstandigen die "levensvatbaar" waren vóór de coronacrisis)
  • het uitstel van betaling voor sociale bijdragen
  • het uitstel van betaling van BTW, vennootschapsbelasting en personenbelasting
  • een versoepeling van het systeem van tijdelijke werkloosheid
  • toekenning van een overbruggingsrecht (een soort vervangingsinkomen voor de periode waarin u uw activiteit heeft onderbroken)

Meer informatie over de federale maatregelen vindt u hier.

De maatregelen op Vlaams niveau bevatten onder meer

  • een hinderpremie van 4.000 euro voor handelszaken, bijvoorbeeld in de horeca, die gedwongen moeten sluiten
  • een uitstel van het uitsturen van aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing
  • een uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting met 4 maanden
  • een versoepeling van de termijnen VLAIO-subsidies

Meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over de maatregelen van de Vlaamse overheid vindt u door te klikken op een van onderstaande thema's.

Handelsgids: tips voor winkels (dd. 27 maart 2021)

Indicatieve lijst met economische activiteiten

Informatie over steunmaatregelen

Informatie over de Corona hinderpremie

Antwoorden op de meest gestelde vragen

Dyzo : het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden