Coronacrisis - Ondernemers en handelaars

Wij geven om uw mening!

De Corona crisis heeft een grote impact gehad op het leven en werken van iedereen.

Uw lokaal bestuur probeert u als ondernemer, zelfstandige of vrije beroeper zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. We proberen dit elke dag beter te doen, met als doel U de beste ondersteuning mogelijk te bieden.

Mogen we u daarom vragen om ons aan te geven hoe u onze ondersteuning ervaren heeft? Wat doen we goed? Wat kan er beter? Welke suggesties en opmerkingen heeft u voor ons?

We komen ook graag te weten hoe het met u en uw onderneming staat... Wat is de impact vandaag van Corona op uw onderneming? Welke verwachtingen heeft u over de toekomst?

We willen u dan ook vragen om onze enquête in te vullen. Deze is volledig anoniem en neemt zo'n 10 minuten van uw tijd in beslag.

Alvast bedankt!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Coronavirus heeft ook een grote impact op bedrijven en handelaars. Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben intussen maatregelen beslist om ondernemers economisch te ondersteunen.

De federale maatregelen voorzien onder andere

  • het uitstel van aflossing van leningen (voor bedrijven en zelfstandigen die "levensvatbaar" waren vóór de coronacrisis)
  • het uitstel van betaling voor sociale bijdragen
  • het uitstel van betaling van BTW, vennootschapsbelasting en personenbelasting
  • een versoepeling van het systeem van tijdelijke werkloosheid
  • toekenning van een overbruggingsrecht (een soort vervangingsinkomen voor de periode waarin u uw activiteit heeft onderbroken)

Meer informatie over de federale maatregelen vindt u hier.

De maatregelen op Vlaams niveau bevatten onder meer

  • een hinderpremie van 4.000 euro voor handelszaken, bijvoorbeeld in de horeca, die gedwongen moeten sluiten
  • een uitstel van het uitsturen van aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing
  • een uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting met 4 maanden
  • een versoepeling van de termijnen VLAIO-subsidies

Meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over de maatregelen van de Vlaamse overheid vindt u door te klikken op een van onderstaande thema's.

Handelsgids: tips voor winkels (dd. 27 maart 2021)

Indicatieve lijst met economische activiteiten

Informatie over steunmaatregelen

Informatie over de Corona hinderpremie

Antwoorden op de meest gestelde vragen

Dyzo : het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden