Coronacrisis - Quarantaineregels

Vanaf maandag 10/1/2022 gelden nieuwe test- en quarantaineregels voor de brede samenleving en op school. We vatten ze voor u even samen. Onderaan deze pagina vindt u enkele handige schema's die u wegwijs maken in de nieuwe regels.

Goed om weten: quarantaine betekent dat u uw huis mag verlaten om naar de dokter, de apotheek of de supermarkt te gaan met mondmasker. Als u in isolatie moet, mag u even niet meer de deur uit.

Regels voor de brede samenleving

U had een hoogrisicocontact, maar heeft geen symptomen:

 • Als u in de laatste vijf maanden een coronaprik kreeg (een tweede vaccin of boosterprik), dan hoeft u in dit geval geen PCR-test meer af te leggen en ook niet in quarantaine te gaan. U neemt tot en met de tiende dag na uw hoogrisicocontact best wel een aantal voorzorgsmaatregelen: draag een mondmasker, hou afstand en vermijd contact met kwetsbare groepen. 
 • Kreeg u geen coronaprik de laatste vijf maanden? Dan moet u zeven dagen in quarantaine. U mag die verlaten na de vierde dag, op voorwaarde dat u op dag vier, vijf, zes en zeven telkens een negatieve zelftest aflegt. Verder is het nodig om tot en met de tiende dag na uw hoogrisicocontact enkele voorzorgsmaatregelen te volgen: draag een mondmasker, hou afstand en vermijd contact met kwetsbare groepen. Is uw zelftest positief? Dan moet u een PCR-test laten afnemen. Als die ook positief blijkt, moet u zeven dagen in isolatie. Blijf nadien nog zeker drie dagen extra voorzichtig.
 • Bent u niet gevaccineerd? Dan moet u na een hoogrisicocontact tien dagen in quarantaine. Na dag zeven kan u die verlaten, als u op dag zeven, acht, negen en tien iedere dag een negatieve zelftest kan voorleggen. Verder is het nodig om tot en met de tiende dag na uw hoogrisicocontact enkele voorzorgsmaatregelen te volgen: draag een mondmasker, hou afstand en vermijd contact met kwetsbare groepen. Is uw zelftest positief? Dan moet u zeven dagen in isolatie. Blijf nadien nog zeker drie dagen extra voorzichtig.
 • Legde u minder dan vijf maanden geleden een positieve PCR- of sneltest af? Dan gelden voor u dezelfde regels als voor wie volledig gevaccineerd is, zolang u geen symptomen vertoont.

U heeft symptomen:
Dan moet u in isolatie gaan en via de zelfevaluatietool nagaan of u zich moet laten testen.

 • Heeft u volgens de tool geen test nodig? Dan mag u uit isolatie gaan. 
 • Krijgt u het advies om u wel te laten testen? Blijf dan in isolatie tot u uw testresultaat kent.
  • Is uw test positief? Dan moet u zeven dagen in isolatie. Blijf nadien nog zeker drie dagen extra voorzichtig.
  • Is uw PCR-test negatief? Dan mag u uit isolatie, maar blijf wel nog een week voorzichtig. 

U legde een positieve (zelf)test af:
Dan moet u in isolatie gaan en u laten testen. Is die test positief? Dan moet u zeven dagen in isolatie. Blijf nadien nog zeker drie dagen extra voorzichtig. Als het resultaat negatief is, mag u uit isolatie.

Lees meer

Regels voor scholen 

Basisonderwijs:
In de lagere scholen hangen de test- en quarantainemaatregelen af van het aantal besmettingen in de klas.

 • Zijn er vier of meer klasgenoten positief? Dan moet iedereen getest worden en in vijf dagen quarantaine gaan.
 • Zijn er minder dan vier klasgenoten ziek? Dan moet uw kind niet getest worden en ook niet in quarantaine, tenzij hij of zij symptomen heeft. 

Leerlingen die buiten school een hoogrisicocontact hadden en geen symptomen hebben, mogen niet naar school komen. 

Middelbaar onderwijs:
Voor het secundair onderwijs gelden dezelfde regels als in de brede samenleving.

 • Had uw kind een hoogrisicocontact met een besmette klasgenoot, maar is hij of zij twee keer gevaccineerd? Dan moet uw kind geen PCR-test afleggen en ook niet in quarantaine gaan (tenzij hij of zij symptomen vertoont).
 • Is uw zoon of dochter één keer gevaccineerd? Dan moet uw kind na een hoogrisicocontact met een medeleerling zeven dagen in quarantaine. Die mag na vier dagen beëindigd worden als hij of zij op dag vier, vijf, zes en zeven telkens een negatieve zelftest aflegt.
 • Is uw kind niet gevaccineerd? Dan moet hij of zij na een hoogrisicocontact tien dagen in quarantaine. Na dag zeven kan die beëindigd worden, als uw kind op dag zeven, acht, negen en tien iedere dag een negatieve zelftest kan voorleggen.

Lees meer