Soorten coronatests

Er zijn vandaag verschillende soorten coronatests. We lijsten ze hieronder beknopt voor u op.

1. PCR-test

Een verpleegkundige gaat met een wisser diep in uw neus of keel. Dat staal wordt nadien geanalyseerd in een labo. Dit is de meest betrouwbare test, maar het resultaat krijgt u pas na 1 à 2 dagen.

2. Speekseltest

Deze test gaat in het speeksel op zoek naar sporen van het virus. Zo’n speekseltest kan u gewoon thuis doen, maar u moet die nog wel opsturen naar een labo voor analyse. U moet dus even wachten op de uitslag.

3. Sneltest

Een sneltest wordt afgenomen door apothekers en artsen: net als bij de PCR-test gaan ze met een lange wisser in uw neus of keel. Na 15 minuten kent u het resultaat. Nadeel is dat deze test alleen betrouwbaar is als die binnen de 5 dagen na de eerste symptomen wordt afgenomen.

4. Zelftest

Zoals de naam al verklapt, kan u een zelftest gewoon thuis doen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een wisser, maar die is wel een stuk korter dan de wisser van bij een PCR-test of een sneltest. Net als bij de sneltest kent u na een kwartier al het resultaat. Omdat u de test zelf doet, is het resultaat vaak niet helemaal betrouwbaar. Heeft u in de laatste 3 maanden corona doorgemaakt? Dan is deze test geen goede optie voor u.

Hoe doe ik correct een zelftest?

Aangepast tarief voor lage inkomens
Een zelftest kost ongeveer € 3 in de supermarkt. Bij de apotheker varieert de prijs tussen € 6 en € 8. Doordat zelftesten vandaag een belangrijke rol spelen in de teststrategie, loopt de rekening voor gezinnen vaak hoog op. Om de kosten voor mensen met lage inkomens te drukken, zijn er in de apotheek ook zelftesten te koop voor € 1.

Voorwaarden :

 • Uw jaarinkomen bedraagt niet meer dan € 20.292,59. Per extra gezinslid verhoogt dat barema met € 3.756,71; of
 • U krijgt een van de volgende sociale uitkeringen:
  • Een leefloon van het OCMW (minstens gedurende drie maanden).

  • De inkomensgarantie voor ouderen.

  • De toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.

  • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

Daarnaast geldt dit tarief voor:

 • kinderen met een erkende handicap van minstens 66 procent;
 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • weeskinderen.

U kan ook snel zelf achterhalen of u recht heeft op zo'n goedkope zelftest door de stickers van uw ziekenfonds na te kijken. Is het derde cijfer een 1? Dan komt u in aanmerking!

De verhoogde tegemoetkoming kan u aanvragen bij het ziekenfonds.