Vaccinatiecentrum- Vrijwilligers gezocht!!

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021 13.03 u.
De eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

De Eerstelijnszone Rupelaar is volop een vaccinatiecentrum aan het voorbereiden om zo snel mogelijk op te starten.

Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken van studenten tot gepensioneerden en van logistiek tot medisch.

Meldt u hier aan

Meer info over de Eerstelijnszone Rupelaar