Coronacrisis: financiële steun voor jongeren, jeugdverenigingen en projecten door jongeren

De coronacrisis trof in het bijzonder de jongeren en jeugdverenigingen zwaar. Om hen nu een extra duwtje in de rug te geven, voorziet ons lokaal bestuur extra financiële steun voor:

 • Jongeren die een opleiding volgden om hun rol als leiding, monitor of bestuurslid bij een jeugdorganisatie beter uit te oefenen. (kadervorming)
 • Jongeren die een cultuurtrip willen maken (bijvoorbeeld naar culturele centra of musea).
 • Projecten die door jongeren worden georganiseerd.

Om in aanmerking te komen voor zo’n toelage, dient u aan enkele voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden

Opleiding voor leiding, monitor of bestuurslid bij een jeugdorganisatie

 • U bent tussen de 16 en 30 jaar oud, en woont in Niel of bent actief in een Nielse jeugdvereniging.
 • U volgde een pedagogische, technische of programmeerde vorming voor de animatie en begeleiding van jongeren.
 • De cursus wordt georganiseerd door een jeugdwerkinitiatief dat erkend is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd.
 • De vorming die u volgde duurde minimaal 4 uur. Bij cursussen met verschillende cycli, dient de vormingstijd minstens 8 uur te bedragen en minimaal 2 uur per cursusonderdeel.

Cultuurtrips

 • De toelage voor cultuurtrips kan aangevraagd worden door een individuele jongere of door een lid van een jeugdvereniging uit Niel. Politieke jeugdverenigingen komen niet in aanmerkingen voor deze subsidie.
 • Het doelpubliek van de cultuurtrip is tussen de 3 en 30 jaar oud.

Projecten door jongeren

 • Deze subsidie kan aangevraagd worden door een individuele jongere of door een lid van een jeugdvereniging. Politieke jeugdverenigingen komen niet in aanmerkingen voor deze subsidie.
 • De aanvraag moet door minstens drie personen gebeuren, waarvan minimaal één iemand in Niel woont.
 • De aanvraag mag niet gebeuren door een commerciële organisatie of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • De organisatoren en het doelpubliek van het projecten zijn tussen de 3 en 30 jaar oud.
 • Fuiven komen niet in aanmerking.
 • Het project moet plaatsvinden in Niel, openbaar zijn en er mag maximaal €3 inkom gevraagd worden.

Hoe aanvragen ?

Opleiding voor leiding, monitor of bestuurslid bij een jeugdorganisatie

 • Deze toelage kan u aanvragen via ons e-loket, met als bijlage een kopie van het aanwezigheidsattest en van het betalingsbewijs.

Toelage voor opleiding aanvragen

Cultuurtrips

 • Deze toelage kan u aanvragen via ons e-loket.

Toelage voor cultuurtrips aanvragen

Projecten door jongeren

 • Deze toelage kan u aanvragen via ons e-loket.

Toelage voor projecten door jongeren aanvragen

Kostprijs

Opleiding voor leiding, monitor of bestuurslid bij een jeugdorganisatie (kadervorming)

 • Inwoners van Niel die actief zijn bij een jeugdvereniging in Niel, krijgen de kostprijs van de cursus 100% terugbetaald, tot maximaal €100.
 • Aanvragers die niet in Niel wonen maar wel actief zijn bij een jeugdvereniging in Niel, krijgen de kostprijs van de cursus 50% terugbetaald, tot maximaal €100.
 • Per kalenderjaar wordt maximaal €1250 verdeeld. 

Cultuurtrips

 • Er wordt maximaal €5 terugbetaald per persoon.
 • Kostte het toegangsticket minder dan €5? Dan wordt het bedrag volledig terugbetaald.
 • Per kalenderjaar wordt maximaal €750 verdeeld.

Projecten door jongeren

 • Per goedgekeurde aanvraag wordt er €250 toegekend.
 • Voor initiatieven die doorgaan op een openbare locatie, maar niet in een jeugdlokaal wordt €500 toegekend.
 • Per kalenderjaar wordt maximaal €1500 verdeeld.