Coronacrisis - Nuttige informatie voor de Nielenaren

De federale overheid stelde een lijst op met vragen en antwoorden die van toepassing zijn op alle gemeenten. Bekijk deze lijst eerst hier  vooraleer u onderstaande informatie raadpleegt.

 

Het Huis van de Nielenaar is voorlopig gesloten

Het lokaal bestuur verzekert uiteraard de verdere dienstverlening, en wel op verschillende manieren.

 • Indien u vragen heeft, neem dan zeker eerst een kijkje op deze website. Via de zoekfunctie kan u daar wellicht al antwoorden vinden.
 • Heeft u een attest of ander document nodig of wenst u een adresverandering door te geven? Maak dan gebruik van het E-loket. Heel veel van onze dienstverlening kan namelijk digitaal gebeuren.
 • Kan u via het E-loket niet bekomen wat u nodig heeft en wenst u een afspraak? U kan een afspraak maken via deze link, per mail via balie@niel.be, of telefonisch op 03 451 11 10. Voor veelgestelde vragen over onze dienstverlening op afspraak, klik hier.
 • Mocht u online niet de informatie vinden die u zoekt of vindt u het omslachtig om het E-loket te gebruiken? Bel dan het algemeen nummer van ons gemeentebestuur op 03 451 11 10. Onze medewerkers helpen u dan graag verder.
 • Voor de aankoop van huisvuil- en PMD-zakken kan u terecht
  • in het Q8 tankstation, Matenstraat, Niel
  • in Gulf tankstation, Provinciale Steenweg, Schelle
  • bij Alvo Supermarkt, Boomsestraat Hellegat
  • bij Carrefour, Antwerpsestraat Niel
  • bij Ergasia, Antwerpsestraat Niel
  • bij Delhaize, Schelle.
 • De budgetmeter aan de ingang van het Huis van de Nielenaar is toegankelijk.

 

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) gebeurt op 2 locaties: Speelpaleis en Speelberg

Het Speelhuis blijft voorlopig gesloten.

Kinderen die overdag opgevangen worden in een van de scholen in de gemeente, kunnen in het Speelpaleis of de Speelberg terecht voor en na schooltijd. De begeleiders zullen de kinderen te voet van en naar school brengen.

De opvanguren in het Speelpaleis worden verruimd en afgestemd op die van de Speelberg: de kinderopvang is verzekerd tot 18h30 en op woensdagnamiddag.

Het gemeentebestuur heeft alle ouders hierover persoonlijk ingelicht en er bij hen op aangedrongen om het reservatiesysteem correct te gebruiken. Zo kan er voor gezorgd worden dat er altijd voldoende begeleiders zijn om een kwaliteitsvolle opvang te verzekeren. 

Ouders met vragen in verband met kinderopvang kunnen terecht op het nummer 03 451 11 10.

 

De meeste buitenspeeltuinen zijn terug open vanaf 27 mei

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen opnieuw hun hart ophalen in de (meeste) speeltuintjes in onze gemeente.

Van woensdag 27 mei zijn de speeltuintjes De Bosschen, Ringovenlaan, Veldstraat, E. Claessenslaan, De Kil, Toebenteplein, Achturenplein, en Heideplaats opnieuw open.

Vanaf vrijdag 29 mei zijn ook het speeltuintje Piet Van Aken en de speeltuin aan de gemeentelijke sporthal weer toegankelijk.

In de speeltuinen gelden een wel reeks regels
 • De speeltuigen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar
 • Er zijn maximum 20 kinderen tegelijk toegelaten
 • De volwassen begeleiders houden steeds 1,5 meter afstand

Er zullen geregeld controles zijn op de naleving van deze regels.

De speeltuin aan de Boomsestraat blijft voorlopig gesloten. De naleving van de regels kan er onvoldoende worden verzekerd.

 

Activiteiten voor de jeugd en evenementen van de gemeente zijn afgelast tot einde juni

 

De bibliotheek in Niel blijft voorlopig gesloten

Alle activiteiten van de bibliotheek tot einde juni zijn afgelast.

De bibliotheek in Hemiksem is, uitgezonderd op dinsdagen, terug open vanaf 18 mei. De bib in Niel beperkt zich voorlopig tot een afhaalservice. Meer info hierover vindt u via deze link.

De uitleentermijn van boeken, cd's, dvd's en andere materialen die u al in bezit had voor de sluiting, wordt automatisch verlengd tot 1 juni.

 

De politiezone Rupel is vanaf 9 juni opnieuw op post in het Huis van de Nielenaar

De Politiezone Rupel is vanaf de week van 1 juni opnieuw ter beschikking in de wijkkantoren van de verschillende gemeenten.

Aangezien 1 juni echter een feestdag is, is de eerstvolgende laatavondopening van het wijkkantoor in onze gemeente op maandag 9 juni, tussen 17h30 en 19h00.

Opgelet! U kan enkel terecht na afspraak op het nummer 03 443 09 00.

Het zonecommissariaat in Boom blijft alle dagen open van 08.00u tot 20.00u. U mag er langs met of zonder afspraak. Voor niet-dringende vragen kan u terecht op 03 443 09 00 of via pz.rupel@police.belgium.eu. Voor dringende politiehulp belt u meteen 101.

 

Het Energiek Loket van Igean blijft voorlopig gesloten

 

Vanaf 19 mei zijn er opnieuw markten op dinsdag en zaterdag