Coronavirus - Versterkte federale maatregelen minstens tot en met 19 april

In de strijd tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus heeft de federale regering op 17 maart ll. aanvullende en versterkte maatregelen beslist.

De maatregelen hierna zijn in werking getreden op woensdag 18 maart om 12h00 en blijven minstens van kracht tot en met 19 april. Indien nodig komt er een bijkomende verlenging met 2 weken, tot en met 3 mei.

Omdat de bevoegde overheden de situatie dagelijks blijft evalueren, kunnen de maatregelen ook op elk ogenblik worden aangepast. 

Het ministerieel besluit zoals verschenen in het Staatsblad, vindt u in de bijlagen onderaan dit bericht.

Burgers zijn verplicht om maximaal thuis te blijven, zodat ze zo weinig mogelijk in contact komen met mensen buiten hun gezin

 • De woning verlaten mag enkel nog voor strikt noodzakelijke verplaatsingen en omwille van dringende redenen (medische zorg, verplaatsingen naar voedingswinkels/apotheek/bank/ bankautomaat, om te tanken, om mantelzorg te verlenen of om mensen in nood te helpen).
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen, ...) is toegelaten en zelfs aanbevolen. Dit echter uitsluitend alleen, samen met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met één (steeds dezelfde) vriend, en enkel voor zover iedereen op een redelijke afstand van elkaar blijft (minstens 1,5 meter); u mag echter enkel alleen buiten zijn zolang u loopt, wandelt, fietst, of op een andere manier in beweging bent; het is niet toegelaten om gedurende langere tijd op een bankje, een grasveldje of een ander plekje te vertoeven.
 • Samenscholingen (buiten het gezin) zijn niet toegestaan.

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels

 • De toegang tot supermarkten verloopt op een gecontroleerde manier, met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt aanwezig mag zijn. Dat maximum ligt op 1 klant per 10 m2, zodat iedereen op elk moment op een veilige afstand (1,5 meter) van elkaar kan blijven. Klanten mogen maximum gedurende 30 minuten in de winkel blijven, zodat iedereen de kans krijgt om inkopen te doen.
 • In kleinere voedingswinkels en apotheken moet een actief wachtrijbeheer worden toegepast om de minimumafstand van 1,5 meter te garanderen.
 • Nachtwinkels kunnen tot 22h00 open blijven, mits ook zij er in en rondom hun winkel voor zorgen dat iedereen op een veilige afstand van elkaar kan blijven (1,5 meter).
 • Openbare markten zijn gesloten. Voedingskramen zijn (enkel) toegelaten waar ze onmisbaar zijn voor de voedselvoorziening en voor zover verzekerd kan worden dat mensen op minstens 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
 • Cafés en andere horecazaken zijn gesloten en moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenhalen.
 • Ook de kappers zijn verplicht om te sluiten.
 • De overheid maant iedereen aan om in de mate van het mogelijke alleen te gaan winkelen.

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering

 • Telewerken is de norm.
 • Indien bedrijven omwille van de aard van hun activiteiten onmogelijk telewerk kunnen organiseren, moeten ze ervoor zorgen dat hun medewerkers op elk ogenblik op minstens 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Die regel geldt zowel voor de werkplek als voor het vervoer er naartoe. Indien bedrijven niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen, moeten ze de deuren sluiten.
 • Bedrijven die bovenstaande regels niet naleven, riskeren in eerste instantie een zware boete; indien ze de verplichtingen ook nadien met de voeten treden, zullen ze gesloten worden.
 • In zogenaamde "cruciale sectoren" en voor "essentiële diensten" gelden bovenstaande maatregelen voor bedrijven niet. De overheid heeft een lijst opgesteld van de sectoren (of delen daarvan) die vrijgesteld zijn; deze lijst is terug te vinden in de bijlage van het Ministerieel Besluit onderaan dit bericht. Ook de vrijgestelde sectoren en diensten zullen er in de mate van het mogelijke evenwel voor moeten zorgen dat de regel van minimum 1,5 meter afstand tussen personen gerespecteerd wordt.

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat "social distancing" wordt verzekerd

Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, zijn verboden

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen strikt worden nageleefd en zullen de gezondheidswerkers bijstaan

 

Diverse maatregelen die al ingingen op 14 maart ll. blijven van kracht en worden in sommige omstand

Scholen

 • Alle lessen zijn geschorst, maar de scholen verzekeren opvang voor (slechts) drie groepen gezonde leerlingen
  1. kinderen van ouders met een cruciaal beroep (bv. zorg, voeding, veiligheid);
  2. kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs of in een andere medisch en/of sociaal kwetsbare situatie; en
  3. kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

 Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

 • Aan de universiteiten en hogescholen is gevraagd om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen zijn niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Winkels, horeca, ondernemers en recreatieve activiteiten

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
 • Hotels blijven open, hun eventuele restaurant blijft gesloten.
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de geformuleerde aanbevelingen.

Werk

Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en versterkt.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.