Cultuur & Erfgoed

De cultuurbeleidscoƶrdinator is verantwoordelijk voor de uitwerking en opvolging van het gemeentelijk cultuurbeleid en dient tevens het culturele leven in Niel te stimuleren met de beschikbare gestelde middelen.

taken cultuurdienst

  • deelname aan en verslaggeving van de vergaderingen
  • het ontwerpen van de gemeentelijke reglementerigen inzake culturele materies
  • opstarten en promotie van allerhande activiteiten die vallen binnen het domein van cultuur
  • promotie en stimuleren van de regionale culturele werking
  • uitwerken adviezen en voorstellen, documentatie en informatie verzamelen en verspreiden aan betrokkenen
  • verzorgen van het secretariaat van de beheersorganen (Cultuurraad, Niels Erfgoedarchief, lokaal comité OMD, regiowerking Rupelstreek)
  • uitwerken, coƶrdinatie en praktische organisatie van de geplande activiteiten