Cultuurraad

Bouw mee aan cultuur in Niel

De cultuurraad wil de samenwerking tussen de socio-culturele verenigingen bevorderen en adviseert de gemeente in verband met culturele aangelegenheden. Zo geeft de cultuurraad advies over de aanvragen voor projectsubsidies, de meerjarenplanning of de subsidie- en andere reglementen. Andere adviezen gaan bijvoorbeeld over de aanmaak en uitlening van tentoonstellingspanelen, huishoudelijk reglement gemeenschapshuizen, straatnamen, aankoop van kunstwerken, ...

De leden van de cultuurraad zijn vertegenwoordigers van de verenigingen, aangevuld met mensen die professioneel in het culturele veld bezig zijn. In sommige werkgroepen werken ook tijdelijk (ad hoc) medewerkers mee. Ook geïnteresseerde inwoners kunnen lid worden van de cultuurraad. Lid worden van de cultuurraad kan door een aanvraag in te dienen bij de cultuurdienst.

Wil je meewerken aan een kleurrijk en dynamisch cultuurbeleid? Ben je minstens 18 jaar oud en bekleed je geen politiek mandaat? Stuur dan een mailtje met je kandidatuur 
 

 

Werking en samenstelling van de cultuurraad

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid waardoor het gemeentbestuur ten laatste op 31 december 2002 moet beschikken over één of meerdere raden voor cultuurbeleid conform dit decreet.

In zitting van 29 augustus 2002 werd deze erkenning door de gemeenteraad bevestigd. In Bijlage huishoudelijk reglement en de statuten van de cultuurraad.

Op 25 maart 2013 bestaat de algemene vergadering van de cultuurraad uit :
• 5 afgevaardigden van erkende culturele verenigingen uit de sector van de
podiumkunsten en muziekverenigingen ;
• 14 afgevaardigden van erkende culturele verenigingen uit de socio-culturele
sector ;
• 5 afgevaardigden van politieke partijen;
• 5 afgevaardigden van niet erkende of betoelaagde culturele verenigingen en
• 1 secretaris van ambtswege

Het dagelijks bestuur bestaat uit 8 leden :• Leden :