De Klinkaartroute (Antwerpse wandeling van het jaar 2015)

De Klinkaartroute, op een steenworp van het verleden
gratis af te halen aan de infobalie van het gemeentehuis

De Klinkaartroute downloaden

De Klinkaartroute (8km) gidst je langs Hellegat en Noeveren, twee nog grotendeels authentieke steenbakkerijgehuchten. Tot enkele decennia geleden had Hellegat nog een volwaardige dorpskern met kleine woonstraten, een kerk, scholen, buurtwinkels, herbergen en een 'overzet' naar Ruisbroek. Dit alles geprangd tussen steenbakkerijen met typische schouwen en kilometers droogloodsen. Aan de oostzijde grensde Hellegat aan Noeveren, een afgelegen steenbakkerijgehucht van Boom dat in 1986 terecht werd geklasseerd als beschermd dorpsgezicht. Samen vormen ze een uniek geheel dat de bezoeker onderdompelt in de leef- en werkomstandigheden van de vroegere steenbakkerijgemeenschappen.

Naast pannen en tegels werden hier ook Klinkaarts gefabriceerd, stenen met een hoge druk- en slijtageweerstand. Deze werden oorspronkelijk in een klampoven gebakken. De uitzetters sorteerden de stenen en herkenden de Klinkaart aan de heldere klank wanneer ze twee stenen tegen elkaar tikten.

Een niet te missen monument in de Klinkaartroute is de zopas verfraaide gloriette op de Rupeldijk in Hellegat. Kanter D’Haenes, kunstenaar in graffiti heeft op een verrassende manier de gloriette in een nieuw kleedje gestoken. Van een eyecatcher gesproken !! 

Daarnaast geniet de Klinkaart vooral bekendheid dankzij de gelijknamige roman van Piet Van Aken waarin hij de eerste werkdag beschrijft van een twaalfjarig meisje op 't geleeg. Wie het wat luchtiger wil, kan het Suske en Wiske stripverhaal 'De Hellegathonden' lezen dat het arbeidersbestaan goed weergeeft. Als je na de dorpswandeling versteend bent en nood hebt aan verpozing in een groene omgeving, dan kan je de natuurwandeling (3,5km), volgen doorheen het natuurgebied Walenhoek. Dit voormalig kleiputtencomplex herbergt een gevarieerd landschap met broekbossen, hooilandjes, ruigtes en een 20-tal vijvers.

De route is vanaf heden gratis te downloadenof gratis te verkrijgen aan onze infobalie van het gemeentehuis en in het infokantoor van toerisme Rupelstreek.

De Klinkaartroute downloaden