De nieuwe blauwe zak ?

Hij komt, hij komt... de nieuwe blauwe zak!

Vanaf 1 maart 2021 start IGEAN effectief met de toepassing van de nieuwe sorteerregels. We vertellen u er de komende maanden nog véél meer over! Maar tot dan gelden dus nog steeds de huidige sorteerregels - u kan ze nog even nalezen op https://www.igean.be/afval/sorteren/pmd 
 

Trouwens, hebt u nog een heleboel 'oude' blauwe pmd-zakken in voorraad? Geen probleem, u mag die ook nog na maart 2021 blijven gebruiken.

Welke verpakkingen mogen in de ‘nieuwe blauwe zak’?

In de pmd-zak mochten tot nu toe enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daar komen vanaf 1 maart 2021 een heleboel extra zaken bij… In februari 2021 informeren we u héél uitgebreid over deze uitbreiding van de sorteerregels…

Tot dan blijven we nog op de vertrouwde manier de pmd-zak vullen! Twijfelt u over een bepaalde verpakking? Surf dan naar www.igean.be/sorteerregels.

Wordt de ‘nieuwe blauwe zak’ in heel België ingevoerd?

Ja, maar niet overal tegelijk. De invoering van 'de nieuwe blauwe zak' gebeurt stap voor stap. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, …

Om de verpakkingen die extra in de pmd-zak zullen mogen worden ingezameld, ook weer perfect te kunnen uitsorteren is een aanpassing aan de huidige sorteercentra nodig. Indaver bouwt hiervoor zelfs een nieuwe pmd-sorteerinstallatie op haar site in Willebroek. Daar zal dus vanaf dit voorjaar jouw 'nieuwe blauwe zak' terechtkomen!

Mag ik de oude zakken nog gebruiken?

Zeker! De oude pmd-zakken blijven onbeperkt geldig. Geen probleem dus als u nog een voorraadje liggen hebt, of als er in uw verkooppunt nog geen nieuwe beschikbaar zijn.

Worden de ‘nieuwe blauwe zakken’ duurder?

Neen. U betaalt ook na 1 maart 2021 2,5 euro voor een rol met 20 pmd-zakken van IGEAN.

Waarom is de ‘nieuwe blauwe zak’ beter voor het milieu?

In de ‘nieuwe blauwe zak’ mogen een heleboel meer soorten verpakkingsplastics. Daardoor zullen we heel wat meer verpakkingen kunnen recycleren, waardoor we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben, energie besparen en minder CO2 uitstoten.

Waarom is de nieuwe blauwe zak’ beter voor mijn portemonnee?

Dankzij de ‘nieuwe blauwe zak zal iedereen een pak minder restafval hebben. We schatten dat het per inwoner jaarlijks om 8 kg gaat. En aangezien de tarieven voor huisvuil in de meeste gemeenten een stuk hoger liggen dan die voor pmd, betekent de nieuwe blauwe zak een mooie besparing.

IGEAN werkt voor de inzameling van pmd samen met Fost Plus, maar wie is Fost Plus eigenlijk?

Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Ze coördineren de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, waaronder gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra en recyclagebedrijven.

Fost Plus introduceerde de blauwe pmd-zak meer dan twintig jaar geleden in België. Ons land behoorde toen tot de pioniers van de selectieve inzameling en recyclage. Ook vandaag wordt nergens meer gesorteerd en gerecycleerd. Met de nieuwe blauwe pmdD-zak gaat Fost Plus nog een stap verder in de richting van een circulaire verpakkingseconomie, waarbij alle verpakkingen maximaal gerecycleerd worden.

Wie financiert de nieuwe blauwe zak?

Het systeem – van de ophaling bij u thuis tot de uiteindelijke recyclage – wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Ze betalen op basis van de soort verpakking en de hoeveelheid verpakking een jaarlijkse bijdrage aan Fost Plus.