De Steenweg - Boomsestraat 87

De laatste gebruiker van De Steenweg, de oude ontmoetingsplaats van het OCMW aan de Boomsestraat 87, is intussen vertrokken. Het pand is bovendien in slechte staat.

We besloten daarom om het gebouw te slopen. Daarbij verdwijnt ook de toegang langs dit terrein naar de achterliggende gronden. Om te zorgen dat de lokale parkeerplaatsen en de achterzijde van de private percelen wel bereikbaar blijven, verbinden we de achterliggende buurtwegen met elkaar. IGEAN is aangesteld om deze werken uit te voeren. We informeren u later op deze pagina nog over de precieze timing van de werkzaamheden.

Na de werken zal de gemeente de gronden verkopen volgens een aantal strikte voorwaarden. Op het terrein is plaats voorzien voor nieuwe woningen of appartementen. Deze worden echter achteruit gebouwd, waardoor voor de gebouwen een mooi groen plein ontstaat. Zo blijft er ruimte voor de bomen en de bushalte die er vandaag staan. Daarnaast moet de koper een nieuwe voetgangers- en fietsersdoorgang naar de achterliggende buurtwegen voorzien.