Deontologische code

De deontologische code biedt vooral handvaten voor de medewerkers om bepaalde situaties aan te pakken en integer te handelen.

Soms komen we als personeelslid van het lokaal bestuur in een situatie terecht waarin we moeilijk een keuze kunnen maken. We vragen ons af of iets wel of niet kan, of we goed bezig zijn. De bestaande reglementering, zoals het decreet lokaal bestuur, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement, biedt niet steeds een duidelijk antwoord op deze vragen.

De deontologische code moet medewerkers duidelijkheid bieden over wat er wel en niet verstaan wordt onder integer handelen. Het is een leidraad om te bepalen welke gedragingen gewenst of niet gewenst zijn, gebaseerd op onze vijf organisatiewaarden:

  • Klantgerichtheid.
  • Verbondenheid.
  • Openheid.
  • Respectvol.
  • Vernieuwend.

De deontologische code voor personeel van het lokaal bestuur Niel vindt u hieronder. Dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15/6/2021.