Gemeenteraad

Agenda en verslagen

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. De raad kan een deel van haar bevoegdheden toewijzen aan de burgemeester of het schepencollege. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.

 
De gemeenteraad begint steeds om 20u. Het is de voorzitter die de datum vastlegt en de raad samenroept. Decretaal dient de raad minstens 10 keer per jaar bij elkaar te komen. U kan een week op voorhand op deze pagina de agenda en memorie van toelichting terugvinden.

U kan zich ook abonneren op de agenda en de memorie van toelichting van de gemeenteraad. Deze zal u dan worden toegezonden.

 

Agenda gemeenteraadszittingen 2020

3 maart 2020
31 maart 2020 - uitgesteld tot eind april
28 april 2020 - gemeenteraad via digitale weg, uitzonderlijk niet toegankelijk voor het publiek
19 mei 2020 - gemeenteraad via digitale weg; fysiek niet toegankelijk voor het publiek; wel live te beluisteren via de Facebookpagina van het lokaal bestuur
2 juni 2020
30 juni 2020 - gemeenteraad fysiek niet toegankelijk voor het publiek; wel live te beluisteren via de Facebookpagina van het lokaal bestuur
8 september 2020 - fysieke gemeenteraad, beperkt toegankelijk voor het publiek voor max. 15 personen - vooraf aanmelden en reserveren noodzakelijk op secretariaat@niel.be
29 september 2020 - fysieke gemeenteraad, beperkt toegankelijk voor het publiek voor max. 15 personen - vooraf aanmelden en reserveren noodzakelijk op secretariaat@niel.be
27 oktober 2020
24 november 2020
15 december 2020


(bovenvermelde data zijn onder voorbehoud, waarbij eventuele wijzigingen min. één week voor de bewuste gemeenteraadsziting wordt medegedeeld.)

Samenstelling