Gemeenteraad

Agenda en verslagen

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. De raad kan een deel van haar bevoegdheden toewijzen aan de burgemeester of het schepencollege. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.

 
De gemeenteraad begint steeds om 20u. Het is de voorzitter die de datum vastlegt en de raad samenroept. Decretaal dient de raad minstens 10 keer per jaar bij elkaar te komen. U kan een week op voorhand op deze pagina de agenda en memorie van toelichting terugvinden.

U kan zich ook abonneren op de agenda en de memorie van toelichting van de gemeenteraad. Deze zal u dan worden toegezonden.

 

Agenda gemeenteraadszittingen 2019

24/09/2019
22/10/2019
26/11/2019
17/12/2019


(bovenvermelde data zijn onder voorbehoud, waarbij eventuele wijzigingen min. één week voor de bewuste gemeenteraadsziting wordt medegedeeld.)

 

 

 

 

 

Samenstelling