Commissie Financiën en Algemeen Beleid

Deze commissie bespreekt het budget en de budgetwijzigingen. Bovendien passeren er ook allerlei dossiers in verband met het algemeen beleid.

Samenstelling:

voorzitter :
- Tom Bridts (CD&V)

leden : 
- Anja Roofthooft (SP.A-Groen)
- Eddy Landuydt (Vlaams belang)
- Eddy Soetewey (N-VA)
- Jan Van de Velde (Open VLD)
- Peter Laureys (Open VLD)
- Tiffanny Van den Berghe (Open VLD)
- Stefan Verbeeck (N-VA)
- Vanessa Van Linden (SP.A-Groen)


De aanduiding van voormelde leden geldt voor een termijn, eindigend met het mandaat van de huidige raadsleden.