Commissie Openbare Werken en Verkeer

In deze commissie worden alle verkeerstechnische dossiers besproken.

Samenstelling :

voorzitter :
-Dirk Vermant (Open VLD)

leden:
- Anne Troch (Open VLD)
- Eddy Landuydt (Vlaams belang)
- Etienne Franssen (SP.A-Groen)
- Maritsa Moons(Onafhankelijke)
- Julien Deporte (SP.A-Groen)
- Stefan Verbeeck (N-VA)
- Tiffany Van den Berghe (Open VLD)
- Tom Bridts (CD&V)

De aanduiding van voormelde leden geldt voor een termijn, eindigend met het mandaat van de huidige raadsleden.