Commissie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Leefmilieu

Alle dossiers van ruimtelijke ordening, woonbeleid en leefmilieu passeren hier voor ze naar de gemeenteraad gaan.

Samenstelling :

voorzitter :
- Peter Laureys (Open VLD) 

leden :

- Anja Roofthooft (SP.A-Groen)
- Anne Troch (Open VLD)
- Eddy Landuydt (Vlaams Belang)
- Tom Caluwaerts (N-VA)
- Jan Van de Velde (Open VLD)
- Stefan Verbeeck (N-VA)
- Tom Bridts (CD&V)
- Vanessa Van Linden (SP.A-Groen)De aanduiding van voormelde leden geldt voor een termijn, eindigend met het mandaat van de huidige raadsleden.