GECORO

Onze gemeente heeft een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening die adviezen formuleert ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid (o.a. stedenbouwkundige en verkavelingvergunningen, plannen van aanleg, structuurplan.). Vooral bij de tot standkoming van structuurplannen en uitvoeringsplannen (o.a. B.P.A.'s) speelt de GECORO een belangrijke rol.

Samenstelling : onpartijdig

Voorzitter : Eddy Vandenbroeck 

Leden :
Raph Van Hoof, deskundige ruimtelijke ordening
Carine Wils, vertegenwoordigster milieu - natuur en erfgoed
Dino Naegels, vertegenwoordiger werkgevers
Patricia Piscador, vertegenwoordigster werknemers
Annelise Georgelin, vrije kandidatuurstelling
Catherine Coeck, vrije kandidatuurstelling

Plaatsvervangende leden :
Stijn De Vleesschouwer, deskundige ruimtelijke ordening
Julien Rochtus, vertegenwoordiger milieu - natuur en erfgoed
Sabine Van Dooren, vertegenwoordigster werkgevers
Willy Van der Vloet, vertegenwoordiger werknemers
Guy Wyckmans, plaatsvervanger voor Annelise Georgelin
Ellen Wauters, plaatsvervanger voor Catherine Coeck

Deze commissie is niet openbaar.