Vrije Tijd

Bij de dienst Vrije Tijd kan je terecht met al je vragen over de bibliotheek, evenementen, sport en jeugd en alles wat hierop betrekking heeft. De medewerkers van de vrijetijdsdienst staan in voor de uitvoering van het cultuur, sport- en jeugdbeleid van onze gemeente. We ondersteunen en begeleiden het lokale jeugd, cultuur en sportwerk binnen onze gemeente.

Zo staat de vrijetijdsdienst onder meer in voor de jaarlijkse organisatie van heel wat evenementen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met heel wat lokale en bovenlokale partners, adviesraden, verenigingen,…

Jaarlijks wederkerende evenementen zijn onder andere de speelpleinwerking in de zomervakantie, Niel Plage en de Muziekbijoukes, de zapposdagen, Niel Fietst, de jaarmarkt, de paaseierenraap, de dijkrun, de buitenspeeldag, sportkampen, verwendagen, zomerspaaracties in de bib, de jeugdboekenweek, filmvoorstellingen, lezingen, de computerestafette, de verhalenparade, kampioenenvieringen en nog zoveel meer…

De vrijetijdsdienst staat tevens ook in voor het dagelijks beheer van de sporthal, de bib, de gemeentelijke lokalen en het gemeentelijk materiaal en het uitreiken van subsidies voor jeugd, cultuur en sportverenigingen, buurtfeesten en wijkkermissen.
We verzorgen het secretariaat van jeugdraad, sportraad, cultuurraad en het feestcomité.