Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Agenda en verslagen

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het wetgevend orgaan van het OCMW. Dit orgaan bestaat uit 21 raadsleden, rechtstreeks verkozen door de burgers. De samenstelling is gelijk aan die van de Gemeenteraad. Deze Raad stippelt het beleid uit dat het OCMW in de volgende jaren zal volgen en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe één keer per maand, aansluitend op de gemeenteraad.

Op volgende data zal de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaatsvinden

26/11/2019
17/12/2019

Samenstelling