Dienstencheques

Wat is een dienstencheque?

De dienstencheque is een betaalmiddel waarmee een particuliere gebruiker een werknemer van een erkende onderneming kan uitbetalen voor de uitvoering van huishoudelijk werk. Dit werk kan zowel thuis als buiten de woning van de particulier verricht worden. De dienstencheques worden gesubsidieerd door de federale overheid.

Voordelen

Er zijn een aantal financiële en sociale voordelen verbonden aan de dienstencheque. Een particulier die een dienstencheque aankoopt ter waarde van € 22,04 per gepresteerd uur, hoeft dankzij de subsidie van de federale staat slechts € 9 voor deze cheque te betalen. Bovendien geniet hij ook nog van een belastingsaftrek. De dienstencheque biedt daarenboven de gelegenheid aan heel wat mensen om terug aan het werk te gaan en zodoende over een gewaarborgd inkomen te beschikken (info.:http://www.rva.be/nl/dienstencheques en http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/)

Praktische informatie

Gebruik
Dienstencheques worden zowel in papieren als in elektronische vorm aangeboden. Dienstencheques zijn acht maanden geldig.