Aangepaste dienstverlening tijdens de kerstvakantie

Gemeentediensten en OCMW
Onze diensten zijn gesloten van zaterdag 23 december 2023 tot en met dinsdag 2 januari 2024. Tijdens deze periode zijn we ook telefonisch niet bereikbaar.De Dienst Burgerzaken is in de kerstvakantie wel uitzon- derlijk geopend op woensdag 27 december en vrijdag 29 december, telkens van 9.00 tot 11.00 uur. Je kan dan na af- spraak bij hen terecht. Ook het onthaal is op die tijdstippen open voor de ophaling van documenten (bijvoorbeeld rijbe- wijzen, reispaspoorten, attesten en uittreksels).
Inname openbaar domein

Wil je een inname van openbaar domein (bijvoorbeeld een tijdelijk parkeerverbod of een container) aanvragen die gel- dig is in de periode tussen donderdag 21 december 2023 en

dinsdag 2 januari 2024? Gelieve je aanvraag dan ten laatste op vrijdag 15 december 2023 in te dienen. Zo kunnen we die nog behandelen.Tijdens onze sluiting kan je uiteraard wel innames van open- baar domein aanvragen die ingaan vanaf vrijdag 5 januari 2024.Meer info over de aanvraag voor een inname van openbaar domein, vind je op onze website.
 

Signalisatievergunning inname openbaar domein: www.niel.be/signalisatievergunning

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod: www.niel.be/tijdelijk-parkeerverbod