Diplomavereisten

In tegenstelling tot de privésector gelden er bij de overheid strikte diplomavoorwaarden. Het vereiste diploma hangt samen met het niveau waaraan de functie is toegewezen:

  • Niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
  • Niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
  • Niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
  • Niveau D: geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald.
  • Niveau E: geen diplomavereiste.

In uitzonderlijke gevallen kan er afgeweken worden van deze diplomavereisten, bijvoorbeeld voor knelpuntvacatures. Dat vermelden we dan ook duidelijk in de vacaturetekst.

Bij sommige vacatures voorzien we de optie om indien je niet voldoen aan het vereiste diploma, toch te kunnen meedoen na het slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

Nuttige websites ivm diplomavoorwaarden:

Gelijkwaardigheidserkenning van buitenlandse diploma's en getuigschriften

Hoe je buitenlands diploma laten erkennen?

Gelijkschakeling van oude diploma's van hoger onderwijs met bachelor of master