Discriminatie op de huurmarkt?

Elke verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt. Deze keuze mag niet gemaakt worden op basis van discriminerende kenmerken zoals geslacht, inkomen, leeftijd, geloof, taal, huidskleur, afkomst, ...

Heeeft u een onprettige situatie meegemaakt? Hebt u een vermoeden dat er gediscrimineerd wordt? Neem contact op met het woonloket in uw gemeente of meld het rechtstreeks bij Unia via deze link. (https://www.melding.unia.be/nl/meld-het