Duitse oorlogspensioenen

Voor informatie over het bewijs van in-leven-zijn met het oog op de doorbetaling van uw Duits oorlogspensioen: klik hier.

Dit bewijs van in-leven-zijn kan u aanvragen via het E-loket en bij de dienst Burgerzaken van ons lokaal bestuur.

Voor informatie over de vrijstelling van belasting op Duitse oorlogspensioenen van voormalige dwangarbeiders: klik hier.