Durabrik

let wel

(zie rode pijl op het plan) 

De Servitude achter de tuinen van de Eerste Meistraat zal 1.5m zijn ipv 1m op de plannen. (gemarkeerd in grijs)

Naast deze servitude (aan de zijde van de verkaveling) zal nog een gracht voorzien worden. (germarkeerd in blauw) 

 (in bijlage kan u het originele plan vinden met mogelijkheid dit plan te vergroten voor betere leesbaarheid)