Een evenement aanvragen

Een evenement of activiteit organiseren vraagt een goede voorbereiding en planning. Bent u wel in orde met de wetgeving en het politiereglement? Wat moet u doen om met de algemene veiligheid, brandveiligheid, verzekeringen … in orde te zijn?

Door de aanvraag voor uw evenement in te dienen via onze webshop, krijgt u een uitgebreid overzicht van uw taken en verplichtingen als organisator en kunnen we nagaan of uw activiteit niet gehinderd wordt door andere evenementen, wegwerkzaamheden of andere werken en verbouwingen.

Wanneer heeft u een toelating nodig?
U hebt voor uw evenement een toelating nodig als:

  • uw evenement plaatsvindt op openbaar domein (naast de openbare weg zijn dat ook openbare plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn zoals parken, parkings of pleinen)
  • u op privaat domein (zowel binnen als buiten) een fuif of muziekoptreden organiseert dat publiek toegankelijk is (al dan niet met toegangsgeld).

Wanneer moet u uw aanvraag indienen?
Voor grotere evenementen (meer dan 800 bezoekers) moet de aanvraag minstens 90 dagen vooraf gebeuren. Voor kleinere activiteiten of evenementen (zoals buurtfeesten) is de termijn 30 dagen. Dien uw aanvraag dus tijdig in via de webshop. Evenementen die te laat aangevraagd worden, kunnen niet meer behandeld en dus ook niet vergund worden.

Hoe verloopt de aanvraag?
1. Maak met uw vereniging een account aan op de webshop of log in.
Dat heeft heel wat voordelen: U moet niet bij elke aanvraag alle contactgegevens opnieuw ingeven. U kan in de webshop een deel van de aanvraag invullen en later verder aanvullen. U kan ook steeds nagaan in welke stap uw aanvraag zich bevindt. En u kan een eerdere aanvraag kopiëren om ze opnieuw te gebruiken bij de volgende editie van uw evenement.

2. Vervolledig uw aanvraag en verzend.

3. De dienst Vrije Tijd behandelt uw aanvraag en verzamelt de nodige adviezen van de betrokken diensten.

4. De dienst Vrije Tijd brengt u als organisator en de betrokken diensten op de hoogte van de beslissing. 

Hulp nodig? Contacteer de Dienst Vrije Tijd via vrije.tijd@niel.be of 03 451 11 10.

Ik wil een evenement aanvragen