Coronacrisis - Een event organiseren?

COVID Event Risk Model helpt een event COVID-veiliger te maken

Het nieuwe COVID Event Risk Model (CERM) 2021 is beschikbaar. 


Opgelet: het behalen van een groen CERM-label betekent niet dat een event zeker kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid ligt altijd bij de lokale overheden en hangt ook af van, al dan niet tijdelijke beslissingen en maatregelen die zijn genomen op lokaal, provinciaal of federaal niveau.

Door de coronacrisis is elke organisator verplicht om het COVID Event Risk Model in te vullen.

Dit model bestaat uit een online tool én een protocol waarmee alle event professionals in België, zowel uit de publieke als (non-)profitsector, kunnen nagaan hoe COVID-veilig hun event is.

De tool is zo opgebouwd dat u door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een event kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.

Het COVID Event Risk Model is een waardevolle tool omdat het eventorganisatoren inzicht zal verschaffen in hoe het samenspel tussen eigenschappen en maatregelen het veiligheidsrisico van hun event bepaalt.

  • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
  • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. De gemeente dient uiteraard ook nog bij de gunning van deze evenementen rekening te houden met andere veiligheidsrisico's.

Werkwijze :

1. U vult het COVID Event Risk Model in en bezorgt het resultaat van de matrix en uw aanvraagdossier ten laatste 15 werkdagen voor aanvang van het evenement aan de Dienst Vrije Tijd.

2. Na ontvangst van uw dossier zullen we nagaan of er een veiligheidsoverleg moet doorgaan. Eveneens wordt het advies gevraagd van de Rampenambtenaar en andere hulpdiensten.

3. Wij delen u zo vlug mogelijk onze beslissing mede.

Indien u als eventorganisator vragen of problemen hebt bij het invullen van het COVID Event Risk Model of bij het indienen van uw aanvraagdossier kan u steeds terecht op onze Dienst Vrije Tijd.

Procedure voor testevenementen vindt u hier terug.

Veel succes met het event en hou het vooral veilig!