Een moderne aanvulling bij het grafmonument van de Nielse gesneuvelden

Gepubliceerd op donderdag 7 november 2019 15.18 u.
Grafkelder oudstrijders wordt op 11 november aangevuld met beeldjes van Koen Vanmechelen

Ook in Niel wordt op 11 november de wapenstilstand van 11 november 1918 en de capitulatie van Duitsland op 8 mei 1945 herdacht.

Het gemeentebestuur van Niel besliste in het interbellum om geen monument ter ere van de gesneuvelden in het centrum te plaatsen, maar wel om een herdenkingsmonument te combineren met een grafkelder waar alle gesneuvelden broederlijk bij elkaar zouden herbegraven worden.

Die beslissing werd in februari 1921 genomen. Op 18 december 1921 werden de eerste zes gesneuvelden herbegraven op het Nielse kerkhof. De volgende herbegravingen vonden plaats eind 1922 en begin 1923. Uiteindelijk werden er dertig gesneuvelden gerepatrieerd en in Niel herbegraven.

De graven werden nog eens verplaatst want een grafkelder werd in 1927 gebouwd. Evenwel net te laat klaar voor de herdenking van 11 november, want de grafkelder werd op 12 februari 1928 feestelijk ingehuldigd. Daarbij werd voor een sereen ontwerp van de Antwerpse beeldhouwer Clément Jonckheere gekozen.

Over het lot van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog werd in oktober 1947 beslist dat ze op 11 november 1947 in de grafkelder zouden bijgelegd worden. Het oorlogsmonument voor de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen is dus niet alleen monument maar ook grafkelder. Dit maakt het oorlogsmonument tot een zeldzame combinatie van dodenhulde.

Het actualiseren van het oorlogsmonument met moderne herdenkingskunst is dan ook een mooie daad. Brandweerkorporaal Frank Verelst kon met zijn familie enkele beeldjes van het Coming World Remember Me kunstproject van kunstenaar Koen Vanmechelen ophalen en besliste om er vijf aan de gemeente te geven om het oorlogsmonument te verbinden met een recent herdenkingsproject.

De vijf bakstenen beeldjes staan op een metalen sokkel. Een ideale link tussen de klei van de Rupel en de klei van de IJzer waar de meeste gesneuvelden bezweken zijn. Het metaal verwijst naar de kogels en granaten die zowel het landschap als de mensen die er mee in aanraking kwamen vernietigden. De gehurkte beeldjes tonen de kwetsbaarheid van de mens in een militaire hel.

Een memento om de zinloosheid van (militair) geweld aan te klagen en een modern eerbetoon aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen, in Niel en daarbuiten.

Maandagvoormiddag om 10 uur vertrekt de stoet aan het gemeentehuis die hulde zal brengen aan het oorlogsmonument met grafkelder te Niel en waar de beeldjes van Coming World Remember Me van Koen Vanmechelen zullen onthuld worden.

U bent welkom bij de onthulling op het kerkhof van Niel (Edward Claessenslaan).

Meer lezen, kijk hier