Aanvraag tot publicatie digitale informatieborden

De aanvragen voor de digitale infoborden moeten minstens 3 weken voor het plaatsvinden van de activiteit bij de dienst communicatie ingediend worden.

De dienst communicatie staat in voor de programmatie van de digitale infoborden. Aankondigingen die niet strijdig zijn met het gebruiksreglement worden ten vroegste twee weken voor de activiteit plaatsvindt in functie van de beschikbare ruimte en het aantal aankondigingen op de borden geplaatst.