Aanvraag tot publicatie digitale informatiebord

Aanvragen tot publicatie op het digitale infobord moeten minstens 3 weken vooraf ingediend worden.

Ze gebeuren uitsluitend via het digitaal loket op deze website en met het daartoe bestemde aanvraagformulier “publicatie digitale infoborden” (link onderaan deze pagina).

Voor elke activiteit/aanvraag tot publicatie vult u een apart formulier in.

De dienst Communicatie staat in voor de programmatie van de digitale infoborden. Aankondigingen die niet strijdig zijn met het gebruiksreglement worden ten vroegste gepubliceerd twee weken voor de activiteit plaatsvindt, dit rekening houdend met de beschikbare ruimte en het totaal aantal aankondigingen op de digiborden.

U vindt het volledige reglement in de bijlagen bij deze pagina.