Erkenning en subsidiëring van verenigingen die werken rond informatie en participatie

De Vlaamse Regering subsidieert verenigingen informatie en participatie op basis van het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Voorwaarden

U kunt een basis werkingssubsidie ontvangen van 80.000 euro per jaar na je erkenning als vereniging informatie en participatie. Daarbovenop kunt u via beleidsnota eventuele variabele subsidies aanvragen.

Naast werkingssubsidies zijn er ook projectsubsidies voor specifieke initiatieven.

De werkings- en projectsubsidies worden toegekend aan erkende verenigingen informatie en participatie.

Hoe aanvragen ?

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer informatie over de procedure.

Reglement

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Concreet voor Niel

Contacteer dienst Jeugd voor meer info of om deze subsidie aan te vragen.