FAQ "Dienstverlening op afspraak"

De gemeente en het OCMW van Niel werken hoofdzakelijk op afspraak. Wat houdt dat in?

We werken al langer op afspraak voor vragen allerhande over omgevingsvergunningen, voor een eerste inschrijving als niet-Belg in onze gemeente en voor gesprekken met een maatschappelijk assistent.

Sinds 3 februari 2020 is onze dienstverlening op afspraak uitgebreid. Wil u een elektronische identiteitskaart, een internationaal paspoort of een rijbewijs aanvragen? Dan maakt u hiervoor eerst een afspraak.

 

Waarom deze verandering?

Iedereen wil op de best mogelijke manier geholpen worden en niemand houdt ervan om te wachten. Precies om de inwoners professioneel en snel van dienst te kunnen zijn op de dag en het tijdstip dat voor hen het beste past, werken veel gemeenten vandaag al hoofdzakelijk op afspraak.

Want als u al een afspraak maakt bij de huisarts, de kapper of de garagehouder, waarom dan ook niet bij uw lokaal bestuur? Zo hoeft u niet onnodig te wachten tot u aan de beurt bent. Bovendien bent u er met een afspraak zeker van dat u geholpen wordt door een medewerker met kennis van zaken die u goed voorbereid te woord zal staan.

Daarom werken we vanaf 3 februari 2020 zo veel mogelijk op afspraak.

 

Hoe maak ik een afspraak?

Een afspraak maakt u het makkelijkste via onze website www.niel.be.

 1. Ga naar www.niel.be en klik op “maak een afspraak”.
 2. Selecteer de activiteit waarvoor u een afspraak wil maken.
 3. Kies de datum en het tijdstip waarop u wil langskomen.
 4. Vul uw contactgegevens in.
 5. Bevestig uw afspraak.
 6. U ontvangt een bevestigingsmail in uw mailbox.
 7. Print de bevestiging af of download ze op uw smartphone en breng ze mee naar uw afspraak. Breng zeker ook alle benodigde documenten mee.

Een afspraak maken kan ook via mail naar secretariaat@niel.be , telefonisch op 03 451 11 10 of persoonlijk aan de onthaalbalie.

 

Hoe verplaats of annuleer ik een afspraak?

Kan u onverwacht niet komen? Gelieve dan uw afspraak te annuleren of te verplaatsen; zo kunnen we sneller iemand anders helpen. U kan uw afspraak zelf online annuleren of verplaatsen via de link die u vindt in de bevestigingsmail die u heeft ontvangen. U kan ons ook bellen op 03 451 11 10.

 

Voor welke producten en diensten heb ik een afspraak nodig?

Producten en diensten van de dienst Burgerzaken

Woonplaats en verhuizen : 

 • Adreswijziging aangeven
 • Tijdelijke afwezigheid melden
 • Referentieadres aanvragen

Elektronische identiteitskaart :

 • Aanvragen
 • Afhalen
 • Adresgegevens op chip aanpassen na verhuis (na politiecontrole)
 • Pincode deblokkeren

Geboorte en gezin :

 • Een kind erkennen
 • Een kind adopteren

Persoonsgegevens :

 • Voornaam wijzigen
 • Geslacht wijzigen

Niet-Belgen :

 • Inschrijving en registratie
 • Belgische nationaliteit aanvragen
 • Elektronische vreemdelingenkaart aanvragen of afhalen
 • Verbintenis tot tenlasteneming valideren

Overlijden :

 • Instemming/weigering orgaandonatie registreren
 • Wilsbeschikking uitvaart registreren
 • Wilsverklaring euthanasie registreren
 • Erfrechtverklaring aanvragen
 • Stamboomonderzoek aanvragen
 • Ontgraving aanvragen
 • Concessie voor graven, urnenmuur of -veld aanvragen of beëindigen

Reizen :

 • Reispaspoort aanvragen (afhalen kan zonder afspraak aan de snelbalie)
 • Reistoelating minderjarigen aanvragen
 • Kids-ID aanvragen
 • Kids-ID ophalen

Rijbewijzen :

 • Voorlopig rijbewijs aanvragen (afhalen kan zonder afspraak aan de snelbalie)
 • Rijbewijs aanvragen (afhalen kan zonder afspraak aan de snelbalie)
 • Internationaal rijbewijs aanvragen (afhalen kan zonder afspraak aan de snelbalie)
 • Buitenlands rijbewijs registreren en omwisselen

Samenwonen en trouwen :

 • Huwelijk aangeven
 • Wettelijk samenwonen aangeven
 • Buitenlands huwelijk registeren

Verhuizen :

 • Huwelijk aangeven 
 • Wettelijk samenwonen aangeven

Andere :

 • Uittreksels/afschriften/attesten aanvragen voor andere personen dan uzelf
 • Handtekening wettigen
 • Documenten eensluidend laten verklaren

Diensten van de dienst Omgeving    

 • Inlichtingen over bouwen/verbouwen.
 • Inlichtingen over het vellen van bomen/wijzigingen kleine landschapselementen
 • Inlichtingen over risicogronden.
 • Inlichtingen over het Ruimtelijk Beleidsplan of de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's).
 • Vooroverleg over een bouwdossier als particulier.
 • Vooroverleg over een bouwdossier als architect/deskundige.
 • Vooroverleg over een verkavelingsdossier als architect/deskundige.
 • Vooroverleg over een exploitatievergunning als architect/deskundige.
 • Aanvraag van een notarieel inlichtingenformulier
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning (bouwvergunning, exploitatievergunning)
 • Openbaar onderzoek : aanvraag tot inzage van bouwdossiers.
 • Openbaarheid van bestuur : een bouwdossier opvragen.
 • Milieu : inlichtingen over water, energie, exploitatievergunning.
 • Lokale economie : inlichtingen krijgen, starterspremie aanvragen.
 • Lokale economie : een uitbatings- of terrasvergunning aanvragen.
 • Woonbeleid : inlichtingen krijgen over premies, sociaal huren/wonen/lenen.
 • Woonbeleid : aanvraag van zorgwonen of van conformiteitsattest.
 • Woonbeleid : melden van leegstand woningen, bedrijven
 • Handhaving : melden van een bouwovertreding.
 • Handhaving : melden van kappen van bomen.

Dienstverlening Sociale Dienst

 • Eerste gesprek met een welzijnsconsulent
 • Eerste gesprek met een maatschappelijk assistent (Voor vervolggesprekken boekt de welzijnsconsuelnt of maatschappelijk assistent die u begeleidt verdere afspraken met u in).

 

Voor welke producten en diensten heb ik GEEN afspraak nodig?

Producten en diensten van de dienst Burgerzaken

 • Reispaspoort afhalen
 • Voorlopig rijbewijs afhalen
 • Rijbewijs afhalen
 • Internationaal rijbewijs afhalen
 • Uittreksels/afschriften/attesten voor uzelf aanvragen

Diensten van de dienst Omgeving

Dienstverlening Sociale Dienst

 • Onverwachte en dringende hulpvragen waarvoor u binnen de 5 dagen niet op afspraak terecht kan bij de maatschappelijk assistent die u begeleidt.

 

Als ik voor meerdere zaken wil langskomen, moet ik dan ook meerdere afspraken inplannen?

Ja, voor ieder product of iedere activiteit maakt u een aparte afspraak. Zo kunnen we steeds voldoende tijd uittrekken om u gepast en klantgericht verder te helpen. Voor het afhalen van uw aangevraagd paspoort of uw aangevraagd (voorlopig of internationaal) rijbewijs en voor het aanvragen van uittreksels, attesten, en afschriften die betrekking hebben op uzelf, hoeft u geen afspraak te maken. Zie ook de vraag over het afhalen: Als ik mijn aangevraagd paspoort of rijbewijs kom afhalen, moet ik dan ook een afspraak maken?

 

Ik heb een afspraak bij de dienst Omgeving. Welke gegevens moet ik voor deze afspraak bezorgen ?

U stuurt ons enkele dagen voordien naar vergunningen@niel.be minstens volgende gegevens :

1. De adresgegevens van het dossier dat u wil bespreken.

2. Een korte omschrijving van uw vraag of het onderwerp.

3. De contactgegevens van uw architect, indien u er een heeft.

4. Uw contactgegevens.

 

Binnen welke termijn kan ik een afspraak inplannen?

U kunt tot 25 kalenderdagen vooruit uw afspraak digitaal inplannen.

 

Ik heb geen computer of geen internet. Hoe kan ik een afspraak maken?

U kunt telefonisch een afspraak maken via 03 451 11 10. Daarnaast kunt u tijdens openingstijden aan de onthaalbalie zelf digitaal een afspraak plannen. Hiertoe staat een computer ter beschikking. De onthaalmedewerkers kunnen u hierbij helpen. Wanneer u een afspraak heeft, gelieve u ongeveer 10-15 minuten vóór het geplande tijdstip aan te melden aan het nieuwe onthaal in de Ridder Berthoutlaan.

 

Is het voor maandagavond ook nodig om een afspraak te maken?

Ja, ook op maandagavond werken we op afspraak.

 

Blijven de openingsuren hetzelfde?

De openingstijden van het gemeentehuis blijven ongewijzigd. De openingstijden van het OCMW worden hiermee gelijkgeschakeld. U vindt onze openingstijden op www.niel.be/contact

 

Als ik mijn aangevraagd paspoort of (voorlopig/internationaal) rijbewijs kom afhalen, moet ik dan ook een afspraak maken?

Nee, dat hoeft niet. Voor het afhalen van aangevraagde paspoorten en (voorlopige/internationale) rijbewijzen, en voor het aanvragen van uittreksels, attesten of afschriften die op uzelf betrekking hebben, kan u terecht aan de snelbalie in de Ridder Berthoutlaan.

  

Wat als mijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op korte termijn verloopt en ik niet meteen een afspraak kan inplannen?

Wanneer er sprake is van een noodsituatie kan u telefonisch met ons contact opnemen via 03 451 11 10 of kan u persoonlijk naar de onthaalbalie komen in de Ridder Berthoutlaan. Wij zullen de situatie beoordelen en als het nodig is op korte termijn een afspraak voor u maken of een andere oplossing voor u vinden.

 

Ik heb binnenkort mijn rijexamen en als ik slaag, wil ik zo snel mogelijk een rijbewijs. Alleen kan ik op korte termijn geen afspraak maken om een rijbewijs aan te vragen. Hoe regel ik dit?

Wanneer u de datum van uw rijexamen kent, kunt u alvast een afspraak inplannen. Indien u slaagt, heeft u zo al een afspraak om uw rijbewijs aan te vragen. Mocht u helaas niet slagen, kunt u uw afspraak alsnog annuleren.

 

Ik heb (dringend) hulp nodig en weet niet bij welke dienst ik terecht kan. Wat kan ik doen?

Voor een onverwachte en dringende vraag om informatie, advies of hulp kan u persoonlijk naar de onthaalbalie komen in de Ridder Berthoutlaan of telefonisch contact nemen op 03 451 11 10. Wij zullen in overleg met de maatschappelijk assistent op korte termijn een afspraak voor u maken of een andere oplossing voor u vinden.