FAQ Mogelijke abestverontreiniging deel binnengebied Nielderhoff

Voor de ontwikkeling van het Nielderhoff loopt momenteel een bodemonderzoek op het binnengebied tussen de Antwerpsestraat en Dorpsstraat. Op basis van de eerste testen blijkt de zone tussen de parking van residentie Avondrood en die van de supermarkt asbestverdacht. Dit betekent dat er een sterk vermoeden is dat er in dat deel van het terrein asbest aanwezig is. Dat is er wellicht terechtgekomen na de afbraak van een oud fabrieksgebouw.

Omdat het om hechtgebonden asbest gaat, is er niet meteen een verspreidingsrisico. Uit voorzorg hebben we het betreffende deel van het binnengebied wel afgezet. Bodemonderzoeksbureau ABO voert de komende weken verder onderzoek uit en stelt een rapport op met vervolgstappen.

Hieronder vindt u alvast enkele veelgestelde vragen. We vullen het overzicht van vragen en antwoorden regelmatig aan. 

Veelgestelde vragen

Wat is asbest?
Asbest is een mineraal gesteente dat tot eind jaren 90 veel gebruikt werd in bijvoorbeeld bouwmaterialen. Er bestaan drie soorten:

  • Hechtgebonden asbest (asbestcement of lijm): als het materiaal in goede staat is, komen hierbij weinig tot geen vezels vrij.
  • Semi gebonden asbest (golfplaten): dit was oorspronkelijk hechtgebonden, maar door verwering of veroudering lost de binding. Hierdoor komen makkelijker asbestvezels vrij.
  • Niet-gebonden asbest: dit bevat veel asbestvezels die heel makkelijk kunnen loskomen.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?
Asbest is niet automatisch gevaarlijk: het is helemaal niet gevaarlijk om naar asbest te kijken of het aan te raken als het in goede staat is.

Er ontstaat alleen een risico als de materialen uiteenvallen in fijne vezels die zich verspreiden in de lucht. Op dat ogenblik kunnen ze door inademing de longen binnendringen, en daar blijven ze levenslang zitten. Ze kunnen onder meer longkanker of asbestose veroorzaken. De eerste symptomen steken meestal 10 tot 40 jaar later de kop op.

Ik wandelde regelmatig langs het binnengebied. Is er gezondheidsgevaar?
Als u via het wandelpad liep, is er geen direct gevaar voor uw gezondheid. Omdat het om hechtgebonden asbest gaat, is er namelijk niet meteen een verspreidingsrisico.

Ik parkeer mijn auto aan residentie Avondrood en/of aan de supermarkt. Is er gezondheidsgevaar?
Als u op de parking of het wandelpad bleef, is er geen direct gevaar voor uw gezondheid. Omdat het om hechtgebonden asbest gaat, is er namelijk niet meteen een verspreidingsrisico.

Mag ik mijn auto nog parkeren een residentie Avondrood en/of aan de supermarkt?
Ja, die liggen namelijk niet in de verdachte zone. We raden u wel aan om op het alternatieve wandelpad te blijven.

Mag ik mijn auto nog wassen?
Ja, bij voorkeur bij de carwash.

Kan ik nog veilig naar de winkel?
Ja, de supermarkt ligt namelijk niet in de verdachte zone. We raden u wel aan om op het alternatieve wandelpad te blijven.

Is het voldoende veilig om via de doorstreek van het binnengebied naar de Sint-Hubertusschool te wandelen?
Ja, dat weggetje ligt niet in de verdachte zone. We raden u wel aan om op het wandelpad te blijven.

Waarom wordt de zone niet afgedekt?
Met hekken kunnen we ervoor zorgen dat niemand de zone betreedt. Door de bodem onaangeroerd te laten, kunnen we er ook optimaal onderzoek laten uitvoeren.

Mijn tuin grenst aan het Nielderhoff. Mag ik nog zelfgekweekte groente en fruit of eieren van eigen kippen eten?
Ja, planten nemen namelijk geen asbestvezels op. U wast uw groente en fruit wel best grondig voor u ze opeet. Asbest dringt ook niet door tot in de eieren van kippen.

Mijn tuin grenst aan het Nielderhoff. Mag mijn kind nog buitenspelen?
Ja, de tuinen rondom het Nielderhoff liggen niet in de verdachte zone.

Kan ik laten onderzoeken of ik in contact kwam met asbest?
Momenteel bestaan er geen tests om na te gaan of en hoeveel asbestvezels u inademde. Er kan ook niet voorspeld worden hoeveel risico u na blootstelling heeft op gezondheidsschade.

Meer info

Voor verdere informatie, kan u terecht bij de dienst Communicatie op 03 451 11 30 en communicatie@niel.be.