FAQ Parkwijk

De nieuwe invulling van de bekende Parkwijk is een van de grootste projecten voor de toekomst in onze gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vragen over het project met antwoorden. We vullen deze pagina regelmatig aan naarmate het project vordert.

Heeft u een vraag die nog niet in ons lijstje staat? Stuur ze ons dan gerust op www.niel.be/vragen-heraanleg-parkwijk.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de Parkwijk opnieuw ontwikkeld?
Op vraag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vond in 2019 een grondige inspectie plaats van de Nielse ‘Parkwijk’, gelegen op de hoek van de Matenstraat en de Tuinlei. De sociale seniorenwoningen die er in de jaren 1960 door het OCMW van Niel waren opgetrokken, bleken niet meer aan de hedendaagse normen van comfort, veiligheid en verantwoorde grondbezetting te voldoen. Voordien maakte het bestuur al de keuze om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe, hedendaagse seniorenflats op het Nielderhoff.

Nadat voor alle voormalige bewoners van de Parkwijk een passende en betaalbare woonoplossing gevonden werd, zijn de gebouwen in 2020 gesloopt.

Hoe ziet het lokaal bestuur de toekomst van de site?
Ons lokaal bestuur wil dat er op de Parkwijk-site een nieuwe kwalitatieve en duurzame woonzone komt. Kernwoorden hierbij zijn groen, zichtbaar water, weinig tot geen autoverkeer op de site (geen nieuwe wegen) en woningen voor een gevarieerde bewonersgroep, zowel kleine als grotere gezinnen.

Daartoe gaf het lokaal bestuur Niel IGEAN in de zomer van 2021 de opdracht om een ontwerpwedstrijd te organiseren. Deze is midden 2022 afgerond. De jury selecteerde het voorstel van Motown Real Estate Building in samenwerking met RAPP+RAPP architecten, Hama Architecten en buroGroen.

Hoe is de ontwerpwedstrijd verlopen?
Via een ‘open oproep’ nodigde IGEAN meerdere teams uit om deel te nemen. Een team bestaat minstens uit een projectontwikkelaar (die de gronden zal kopen), een architectenbureau en een landschapsarchitect. Deze teams maken een voorstel, dat vervolgens wordt getoetst en besproken met een aantal onafhankelijke deskundigen, die door IGEAN aangesteld zijn. Het uiteindelijk voorstel wordt daarna voorgelegd aan een jury, met onder meer vertegenwoordigers van de gemeente en onafhankelijke experten. Deze jury maakt een voorstel van toewijzing, dat wordt voorgelegd aan IGEAN.

Bij de jurybeoordeling ging veel aandacht naar:

  • Een goed architecturaal en landschappelijk ontwerp.
  • Woningen waarin het aangenaam leven is, en die gericht zijn op grote en kleine gezinnen.
  • Duurzaamheid, om bijvoorbeeld het energieverbruik in de woningen te beperken.
  • Veel groen en water in de onmiddellijke omgeving.
  • Mobiliteit en parkeergelegenheid.

Na een intensief proces van meer dan acht maanden, met daarin meerdere gesprekken met de kandidaten, koos de jury uiteindelijk voor het voorstel van Motown Real Estate Building in samenwerking met RAPP+RAPP architecten, Hama Architecten en buroGroen.

De geselecteerde ontwikkelaar zal de projectsite ontwikkelen op eigen kosten en risico’s en de wooneenheden op de markt brengen. Hij staat bijgevolg zelf in voor het financieren, het ontwerpen, het commercialiseren en het volledig realiseren van het project. Dit alles volgens de afspraken gemaakt binnen deze wedstrijd.

Hoe ziet het geselecteerde basisontwerp eruit?
Het ontwerpvoorstel omvat onder andere meergezinswoningen rond een centraal plein met diverse woonvormen op maat van zowel grote als kleine gezinnen, een buurtlokaal en parkeergelegenheid met een ondergrondse bewonersparking en een bovengrondse buurtparking. Daarnaast is er veel aandacht voor groen en water, en wordt het terrein aangelegd met zo weinig mogelijk verharding.

Dit wordt verder verfijnd en besproken in samenwerking met de diensten van ons lokaal bestuur. Zo wordt nog bekeken of er plaats gemaakt kan worden voor een handelsactiviteit. Zodra het plan helemaal klaar is, vullen we dat ook aan op deze pagina.

Wat betekent de ontwikkeling van de site voor de mobiliteit en verkeersdrukte in de buurt?
We vragen de gekozen projectontwikkelaar om ook duiding te geven bij de verwachte verkeersstromen. Dit wordt in het verfijningstraject verder uitgewerkt.

Wat zijn de volgende stappen, nu de projectontwikkelaar geselecteerd is?
De komende maanden wordt het basisontwerp verder verfijnd, in samenwerking met onze dienst vergunningen. Daarna moeten de nodige bouwvergunningen aangevraagd worden. Als alles goed loopt, starten de werken in 2025.

Hoe zal de buurt geïnformeerd en betrokken worden in het verdere projectverloop
De projectontwikkelaar staat in voor de communicatie naar de (buurt)bewoners. Alle informatie vindt u ook steeds terug op deze pagina.


Wenst u op de hoogte te blijven? Stuur een mailtje naar communicatie@niel.be met uw emailadres zodat we kunnen contacteren wanneer er nieuws is omtrent de Parkwijk.