Financieel directeur

  • stelt de financiële nota van het jaarlijks budget en van de meerjarenplanning op
  • beheert de boekhouding en geeft financieel beleidsadvies
  • maakt de jaarrekening op
  • staat in voor de uitvoering van de betalingen en voor het innen van de ontvangsten
  • voert de besluiten van diverse beleidsorganen uit.