Financiële ondersteuning cultuurtrip

Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor culturele uitstappen die georganiseerd worden voor de doelgroep van personen tussen 3 en 30 jaar. Dit conform het betreffende subsidiereglement.

Deze subsidie wordt toegekend door de jeugdraad Niel.

Voor wie

Het doelpubliek moet tussen de 3 en de 30 jaar zijn.

Voorwaarden

Onder cultuurtrip wordt verstaan: alle uitstappen naar culturele centra en musea.

Alle aanvragen voor uitstappen naar andere dan culturele centra en musea moeten worden
voorgelegd aan de jeugdraad; deze beslist of de aanvraag al dan niet kan worden aanvaard.

Hoe aanvragen ?

Het aanvraagformulier wordt eenvoudig ter beschikking gesteld op de website van de gemeente en bij de dienst vrije tijd/jeugd.

Om een terugbetaling te krijgen, moet dit formulier samen met het betalingsbewijs op de dienst vrije tijd/ jeugd worden bezorgd of worden doorgestuurd naar jeugd@niel.be

Aanvraagformulier en reglement downloaden?

Klik hier

Kostprijs

Het totaal te verdelen bedrag van de subsidie bedraagt 750 EUR per kalenderjaar.

Er wordt maximum 5 EUR terugbetaald per persoon. Is het bedrag per persoon kleiner dan 5 EUR, dan wordt het ticket volledig terugbetaald.

Meer info

De jeugdraad evalueert het subsidiereglement jaarlijks om zich ervan te vergewissen dat de subsidies worden uitgereikt en past het subsidiereglement indien nodig aan.