Financiële tussenkomst bij sterilisatie van huiskatten

Zoals u weet is het chippen, registreren en onvruchtbaar maken van huiskatten (Vlaamse regelgeving) verplicht.

In de gemeenteraad van 3 september 2019 werd er beslist dat gemeente Niel vanaf 2020 een subsidie zal geven voor de sterilisatie van een huiskat.
Deze bedraagt 15,00 euro voor de sterilisatie van een kattin en 10,00 euro voor de castratie van een kater

De subsidie wordt enkel uitgekeerd als de aanvrager kan aantonen dat de kat gechipt en geregistreerd is. Er wordt maximaal een subsidie verleend voor twee huiskatten per gezin per jaar.

Vanaf 2020 zal u via de gemeentelijke website een aanvraag kunnen indienen.