Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Heeft u het moeilijk om bepaalde schoolkosten te betalen, en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Aan welke voorwaarden u moet voldoen, welke kosten in aanmerking komen, en wat de grootte is van de financiële tussenkomst kan verschillend zijn van OCMW tot OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente
  • U hebt een beperkt inkomen
  • ...

Hoe aanvragen ?

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst in de schoolkosten.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen?

  • Indentiteitsbewijs

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen.

Hiervoor wordt een overzicht gevraagd van uw inkomsten. De maatschappelijk werker stelt dan een dossier samen dat voorgelegd wordt aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit Comité komt één keer per maand samen en beslist of u een financiële tussenkomst krijgt.