Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Als u het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente.
  • U hebt een beperkt inkomen.

Hoe aanvragen ?

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Hiervoor wordt een overzicht gevraagd van uw inkomsten. De maatschappelijk werker stelt dan een dossier samen dat voorgelegd wordt aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit Comité komt één keer per maand samen en beslist of u een financiële tussenkomst krijgt.