Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Dit legt de grote lijnen vast.De plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen?...worden gemaakt op voor het grondgebied van Vlaanderen, voor het grondgebied van elke provincie en voor het grondgebied van elke gemeente.

INLEIDEND DEEL GRS

RICHTINGGEVEND GRS

BINDEND GRS

INFORMATIEF GRS

BEGRIPPENLIJST GRS

Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte screende de provincie Antwerpen de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS’en) van de gemeenten op haar grondgebied. De provincieraad van oktober 2023 heeft in die GRS’en onderdelen aangeduid die niet langer geldig zijn. De geschrapte onderdelen in ons GRS vind je hieronder in de nota van de provincie Antwerpen.

Onderdelen GRS die niet langer geldig zijn

Wil je graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Niel?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel deze pagina