Begraafplaats

De gemeentelijke begraafplaats bevindt zich aan de Edward Claessenslaan (hoofdingang). U kan de begraafplaats ook betreden langs de zij-ingang in de Jean Jaurèsstraat.

Tegenwoordig zijn begraafplaatsen niet langer alleen een laatste rustplaats voor overledenen, maar ook herdenkings- en stilteplekken. Vroeger bepaalden arduinen grafmonumenten het uitzicht van de meeste begraafplaatsen. Vandaag wordt steeds vaker gekozen voor meer groen met bijvoorbeeld bomen, struiken en planten, en kleinere stenen grafbedekkingen. Ook wij werken aan de transformatie van onze begraafplaats. Hieronder vindt u een overzicht.

Ontruiming graven en nieuwe strooiweide

Op park A, rechts van de hoofdingang, ontruimden en ontknekelden we in de lente van 2023 de graven waarvan de bewaringstermijnen verlopen waren. Het stoffelijk overschot werd uit de ondergrond gehaald en opnieuw begraven in een verzamelgraf. Ook de graven van de zusters van Huldenberg waren daarbij. Met de kruisen die bij hun graven stonden, maken we achteraan de begraafplaats een nieuw herdenkingsparkje.

Daarnaast legden we links van de hoofdingang een nieuwe strooiweide aan. De graven die ervoor liggen, bleven behouden.

De verschillende projecten staan aangeduid op het kaartje hieronder:

Nieuwe urnenvelden

In de herfst van 2022 legden we nieuwe urnenvelden aan. 

Sterrenweide

Sinds eind 2021 heeft onze begraafplaats een sterrenweide. Op de kinderbegraafplaats is er een sterrenheuvel, waar kinderen die tijdens de zwangerschap overleden zijn begraven kunnen worden. Verder is er een weide waarop overleden kinderen uitgestrooid kunnen worden. Daarnaast staat er een herdenkingsboom waarin ouders ter nagedachtenis van hun kind een sterretje met zijn of haar naam kunnen bevestigen.

De sterrenheuvel is ook ingericht als herdenkingsparkje, met een bank en groen. Enkele taludzones met bloemen, struiken en bomen omsluiten het geheel.

In het ontwerp van de sterrenweide schuilt trouwens heel wat symboliek: de heuvel staat voor een baarmoeder waarin het vruchtje versteend (dus overleden) is. Daarom werd op de top van de heuvel een terras van leien aangelegd, met daarop een halve bank. Die verwijst op haar beurt naar leven dat te vroeg eindigde. Achter de bank staat nog een boom. Die symboliseert dat het overleden vruchtje spiritueel aanwezig blijft, maar niet meer kan groeien.