Gemeentelijke Charter voor Personen met een Beperking

“De Nielse Welzijnsraad is begaan met toegankelijkheid in de breedste zin. Zo werd in de Werkgroep Toegankelijkheid een volledig hernieuwde versie van de “Gemeentelijke Charter voor Personen met een Beperking” uitgewerkt. 

In gemeenteraadszitting van 23 juni 2015 werd het engagement van de gemeente Niel om het lokaal toegankelijkheidsbeleid verder uit te bouwen, alzo hernieuwd met de goedkeuring van deze charter. Hierdoor kreeg de welzijnsraad het mandaat om thema’s en acties om lange en korte termijn uit te werken. 

 
Lees alvast het document in bijlage.