Gemeentelijke Charter: Toegankelijkheid voor Personen met een Beperking

“De Nielse Welzijnsraad is begaan met toegankelijkheid in de breedste zin." Daarom werd in de Werkgroep Toegankelijkheid een volledig hernieuwde versie van de “Gemeentelijke Charter voor Personen met een Beperking” uitgewerkt. 

Met de goedkeuring van dit charter hernieuwde de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 23 juni 2015 het engagement van de gemeente Niel, om het lokaal toegankelijkheidsbeleid verder uit te bouwen. Hierdoor kreeg de welzijnsraad het mandaat om thema’s en acties op lange en korte termijn uit te werken. 

 
Lees alvast het document in bijlage.