Gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage voor zwaar gehandicapte kinderen

Een sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend aan de zorgverlener (= moeder/vader of ander gezinslid) die thuis de opvoeding en zorg op zich neemt van zijn/haar gehandicapt kind.

Voorwaarden
  1. Kind én zorgverlener wonen in Niel op hetzelfde adres.
  2. De zorgverlener neemt thuis onbezoldigd de opvoeding en zorg van het kind op zich. Telt ook voor het kind dat in een erkend semi-internaat school loopt of opgenomen is.
  3. Het kind is tussen 3 - 25 jaar.
  4. Het kind heeft een handicap van minimaal 66 % of gelijkgesteld.
  5. Aan alle voorwaarden moeten voldaan worden.
  6. Jaarlijks een aanvraag indienen tot toelage via het aanvraagformulier

Voor meer details over de voorwaarden: zie aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Bedrag

De sociaal-pedagogische toelage bedraagt 150 EUR per kind indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.

De uitbetaling gebeurt in het jaar volgend op het jaar waarin de opvoeding en zorg plaats heeft gehad.