Gemeenteraad stelt Sven Van Gysel aan als nieuwe schepen van Niel

Niel, 26 oktober 2021 – Tijdens de gemeenteraadszitting van vanavond is Sven Van Gysel aangesteld als nieuwe schepen van Niel. Hij volgt Tom Caluwaerts op tegen wie de gemeenteraad eerder tijdens zijn zitting een individuele constructieve motie van wantrouwen had aangenomen.

Van Gysel zetelt al sinds het begin van deze legislatuur in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Vanaf nu treedt hij ook toe tot het college van de gemeente en het vast bureau van het OCMW. Van Gysel wordt bevoegd openbaar domein, openbaar groen, milieu en klimaat, toerisme en erfgoed. Het nieuw samengestelde college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de bevoegdheidsverdeling later vanavond nog.

“Het is met veel enthousiasme dat ik dit mandaat opneem. Ik kijk er naar uit om, samen met de collega’s uit de beleidsploeg, actiever te kunnen meewerken aan een mooie toekomst voor onze prachtige gemeente”, zo reageert Van Gysel.

Voor meer informatie:
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10