Gezinszorg, gezins- en bejaardenhulp

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

De verzorgende biedt hulp bij die taken, die de gebruiker zelf niet meer aankan, zoals:

  • lichaamsverzorging (wassen, haarverzorging)
  • huishoudelijke taken (koken, wassen en strijken, boodschappen, naaien, verstellen,...)
  • administratie regelen (post, bank, mutualiteit,...)
  • gezelschap
  • poetsen van de woning

Voor wie

Bejaarden, gehandicapten en gezinnen in moeilijkheden.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Kostprijs

Een bijdrage per uur wordt berekend op basis van een ministerieel barema in functie van het inkomen en de gezinstoestand. Gezinnen met een zware hulpbehoevendheid genieten een bijdragevermindering.