Gezocht : concessiehouder voor handelspand Antwerpsestraat 38

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 9.46 u.

Het lokaal bestuur Niel heeft beslist om het onroerend goed, gelegen Antwerpsestraat 38, voor 3 jaar aan een concessiehouder toe te wijzen op basis van een prijsvraag.

De toewijzingscriteria, de inhoud van het in te dienen dossier en de uitsluitingsgronden kan u terugvinden in het document onderaan als bijlage ‘Aanbesteding voor concessie Antwerpsestraat 38 – 2845 Niel’.

Als bijlage kan u tevens onderaan de concessieovereenkomst zelf, ook terugvinden.

U kan uw kandidatuur indienen ten laatste woensdag 9/12/2020.

Bij vragen kan u contact opnemen via economie@niel.be

Toewijzingscriteria:

Volgende criteria zijn bepalend voor toewijzing ten gunste:

 • 30 punten: er kan een hogere vergoeding geboden worden dan de basis gebruiksvergoeding van €250 per maand.
 • 70 punten: ingediende concept waarbij de beoordeling gebeurt door een aangestelde jury die bestaat uit de medewerker lokale economie, een extern consultant en 1 vertegenwoordiger van Lemo’n.
  De laureaat van de beoordeling door de jury wordt voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 

In te dienen dossier:

Het conceptvoorstel bestaat uit:

 • De contactgegevens van de zelfstandige of de bestuurder van de vennootschap;
 • Gegevens van de vennootschap (of andere rechtsvorm), indien van toepassing;
 • Ondernemingsnummer;
 • Het voorstel van de naam van de zaak en de geplande openingsuren, eventueel sluitingsdag;
 • Omschrijving van het concept, bevat onder meer:
  • Doelpubliek
  • Visie
  • Oog voor innovatie en beleving in zijn/haar zaak.
  • Bereidheid om het pand mooi aan te kleden, zowel de voorgevel als de rest van de publiek toegankelijke ruimte door middel van een omschrijving en/of eventueel een moodboard.
  • Mate van gebondenheid met Niel.
  • Samenwerkingsverbanden met bestaande en lokale producenten zijn een pluspunt.
  • Welke look/feel wil men geven aan de zaak (duurzaamheid?) en hoe is men van plan de marketing vorm te geven?;
 • Uittreksel strafregister;
 • Financiële draagkracht bewijzen door middel van een document van de boekhouder of eigen bewijsstukken;
 • Attest bedrijfsbeheer.

Voor bezichtigingen kan u steeds contact opnemen met Joyce Heymans, tel. 03 451 11 10 of per e-mail economie@niel.be