Gratis restafvalzakken

Bij gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2010 worden aan personen lijdend aan chronische urinaire incontinentie per kalenderjaar 20 gratis restafvalzakken toegekend. Het OCMW staat in voor de bedeling.

Voorwaarden

De toekenning gebeurt jaarlijks mits voorlegging van een medisch attest aan de sociale dienst van het OCMW.¬†Alleen inwoners van Niel, die niet zijn opgenomen in een rust- en verzorgingscentrum, komen in aanmerking. Bij afhaling moet de identiteitskaart van de begunstigde én de afhaler worden voorgelegd.