Gratis restafvalzakken (urinaire incontinentie)

Wenst u meer informatie, hebt u hulp nodig bij het aanvragen van dit product? Maak dan zeker een afspraak met de welzijnsconsulent.

Zij luisteren, geven raad en of verwijzen indien nodig naar een meer geschikte dienst of hulpverlening. 

Maak een afspraak

Personen die lijden aan chronische urinaire incontinentie kunnen per kalenderjaar 20 gratis restafvalzakken ontvangen (besluit gemeenteraad van 20 juni 2010). 

Voorwaarden

  • De begunstigde woont in Niel (thuis, niet in een woonzorgcentrum)
  • U kan een medisch attest van chronische urinaire incontinentie voorleggen.

Wat meebrengen?

  • Medisch attest van chronische urinaire incontinentie begunstigde
  • Elektronische identiteitskaart van de begunstigde (om in te lezen, een kopie van de eID volstaat niet)
  • Elektronische identiteitskaart van diegene die de restafvalzakken afhaalt. 

Meer info

U kan hiervoor terecht bij de dienst Welzijn (Welzijnsloket) na afspraak.