Groen in Niel: vragen, weetjes en tips

1) Wanneer snoeien wij beplanting?

Dit wordt op verschillende momenten in het jaar gedaan.

In de winterperiode worden plantvakken gedund en of grondig gesnoeid (gesnoeid tot op kniehoogte).

In de zomerperiode worden de hagen geknipt (waar nodig zelfs twee keer) en wordt de overige beplanting na de bloei terug gezet.

2) Wanneer worden de bomen gesnoeid?

Alle bomen in de gemeente controleren wij op veiligheid en gebreken. Dit gebeurt in fases.

Bomen in het straatbeeld komen 1x elke 4 jaar aan de beurt, op gevoelige locaties kan dit frequenter zijn. 

Tijdens deze controle kijken we welk onderhoud de boom nodig heeft. Na de keuring stellen we een snoeiprogramma op. Daarmee kan de bomenploeg dan aan de slag.

Onderhoud kan bestaan uit snoeien, opkronen of verwijderen van een boom. Wanneer we tijdens de werken op andere problemen stuiten, verhelpen we die meteen.

3) Na een storm is er altijd extra werk

Denk hierbij aan het opruimen van takken of omgewaaide bomen.

Maar ook gevaarlijke situaties, die door de storm zijn ontstaan, lossen we zo snel mogelijk op.

4) Mag ik het hout van gekapte bomen gebruiken als haardhout?

Na het kappen van bomen blijft vaak hout liggen. We krijgen regelmatig de vraag of de gemeente dit als haardhout wil verkopen.

Onder bepaalde omstandigheden is dit zeker mogelijk. Interesse? Stuur een mail naar secretariaat@niel.be met vermelding van uw naam, locatie waar het hout ligt, wat u ermee wil doen en de hoeveelheid die u wenst. 

5) Wanneer maait de gemeente Niel het gras?

Van het vroege voorjaar tot in de herfst groeit het gras volop. Afhankelijk van de locatie proberen wij dan 1 a 2 maal in de maand te maaien.

Of dit lukt, hangt uiteraard af van de weersomstandigheden en van eventuele werkzaamheden door bijvoorbeeld nutsmaatschappijen (waardoor de maaibeurt verhinderd kan worden).

6) Wanneer vervangen wij beplanting?

Wij zullen in principe altijd beplantingen vervangen tijdens het plantseizoen, en dat hangt af van het type plant.

  • Planten met een kluit: Voor planten met een kluit begint het plantseizoen half oktober en eindigt eind april. Doordat de planten een kluit hebben met grond kunnen ze eerder, maar ook langer gerooid worden. De meest bekende voorbeelden zijn taxus, coniferen en laurier met een kluit.
  • Planten met een blote wortel: Voor planten met blote wortel is het plantseizoen het korter. Het begint in november en eindigt half april. Het start vanaf het moment dat de planten in rust zijn en vaak hun bladeren verloren hebben. Het eindigt zodra de planten weer in blad komen en beginnen groeien. De meest bekende voorbeelden zijn beuk, haagbeuk, bomen en fruitbomen met blote wortel. Ook meidoorn, liguster en buxus met blote wortel behoren tot deze groep.

Kleiner onderhoud van beplanting kan het jaar door gebeuren.

7) Wanneer ruimen wij de bladeren op?

In het najaar vallen de bladeren weer van de bomen. Dit kan overlast veroorzaken. De gemeente zet in deze periode het nodige materieel in om deze overlast te beperken. Natuurlijk kan dat niet overal tegelijk, maar uiteindelijk komen we overal.

Voor de inwoners stellen wij her en der bladkorven ter beschikking. Hier kan het blad uit de tuin in gedeponeerd worden. Uiteraard mogen inwoners ook een handje helpen om de openbare ruimte schoon te houden en de stoep bladvrij te maken, zodat niemand uitglijdt.

Opgelet! De bladkorven zijn enkel voor bladafval bedoeld, niet voor overig tuinafval en niet voor snoeihout!

8) Wat moet ik weten over de Eikenprocessierups?

Op plekken waar veel activiteit is, bijvoorbeeld op speelpleinen, langs fiets- en wandelpaden en langs doorgangswegen die in onderhoud zijn van onze gemeente, controleren we op nesten van de eikenprocessierups. 

Wanneer er zich een nest in een boom bevindt, wordt een rood-wit lint om de boom gehangen. Het kan ook gebeuren dat we tijdelijk een zone ontoegankelijk maken, om ieders veiligheid te verzekeren. Het weghalen van de nesten gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. 

Merkt u een nest op? Maak dan zeker melding via het meldingsformulier op deze website, via telefoon op 03/451 11 10 of aan de onthaalbalie van het Huis van de Nielenaar (vergeet de locatie niet te vermelden).

Het lokaal bestuur treedt niet op op privé-domein.

Meer info?

Klik hier