Heraanleg Steenbakkerijen - Legastraat

Bekijk hier de Presentatie bewonersvergadering Legastraat - Steenbakkerijen... die getoond werd tijdens de bewonersvergadering op 9 mei 2016.

 

14 januari 2019: bewonersvergadering - 19u30 - gemeentehuis Niel

midden/eind januari 2019: bouwrijp maken terrein

 

Update van de werken dd. 27 mei 2019 :

De werken vorderen goed en zitten op schema. De aannemer start op 13 mei met het aanbrengen van de boordstenen en de onderlaag asfalt in de Legastraat en omgeving. Hierdoor is het noodzakelijk om de Legastraat af te sluiten op bepaalde dagen. Op deze dagen voorziet het gemeentebestuur een fietspool. De volgende fietspool gaat door op 19 juni 2019. Deze data worden steeds gecommuniceerd door de scholen aan de leerlingen.

D.w.z. dat er op een centraal punt verzameld wordt en dat er in groep, onder begeleiding van gemachtigde opzichters, ’s morgens naar school wordt gereden en ’s avonds weer terug.

Praktisch:

  • ’s Morgens verzamelen vanaf 8.00 u in de Luc van Lindenlaan – net voor de Keizerstraat - zodat kan vertrokken worden naar het centrum om 8.10 u
  • Op woensdagmiddag om 12.10 u bijeen komen op het plein voor het gemeentehuis (Dorpsstraat 26) om richting Hellegat te rijden
  • Op donderdag ’s avonds verzamelen vanaf 15.30 u op het plein voor het gemeentehuis (Dorpsstraat 26) om richting Hellegat te rijden
  • ’s Morgens dienen de leerlingen aan de begeleiders door te geven of zij al dan niet ’s middags of ’s avonds terug gebruik zullen maken van de fietspool (zodat niet onnodig gewacht wordt).
  • De leerlingen dragen allen een fluo hesje en een fietshelm

Sowieso wordt naaststaande verkeersomleiding voorzien. De werken duren een 3-tal weken.

 

Update van de werken dd. 18 juni 2019 :

- op woensdag 19 juni wordt de rijbaan en fietspaden in de Legastraat geasfalteerd. (cfr bewonersbrief hieronder als bijlage terug te vinden).

 

Update van de werken dd. 12 augustus 2019 :

- het bouwverlof zit er op, dus de werken vangen terug aan. Alles verloopt zoals voorzien. Indien er wijzigingen zijn worden de bewoners hiervan onmiddellijk in kennis gesteld door de aannemer. 

- bij het aanleggen van de toplaag asfalt, is het noodzakelijk om de voetweg af te sluiten. Ook een herstelling in de voetweg zal ineens aangepakt worden. Voor de fietsers wordt een omleiding voorzien alsook weer een georganiseerde fietspool voor de schoolgaande jeugd. De exacte datum is nog niet gekend.