Herinrichting en hertekening Heideplaats en omgeving

De Em. Vanderveldelaan, het Elisabethplein, de Heideplaats en de Rupelstraat, m.a.w. van "de klok tot aan de Rupel", zijn aan een grondige renovering, heropwaardering toe en hiervoor rekenen we op uw medewerking.

Want deze werkzaamheden belangt u allen sterk aan, en hiervoor maken we er graag werk van om u maximaal te betrekken. Zowel tijdens het ontwerpproces als tijdens de realisatie engageren wij ons om u te informeren met de meest actuele berichtgeving en bieden wij u regelmatig de kans inspraak te geven in het project.

We horen dus graag uw ideeën, uw suggesties, opmerkingen, verzuchtingen,...wat vindt u goed? Wat vindt u minder? Hoe ziet u het ? Zien we zaken over het hoofd?

Hoe gaan we te werk ?

U heeft ongetwijfeld al gezien en ervaren dat een deel van de openbare ruimte in de dorpskern een nieuw gezicht heeft gekregen. Denk maar aan het Sint-Hubertusplein, het gezellige plein voor het gemeentehuis en de Dorpsstraat. Het resultaat is mede te danken aan waardevolle dialogen met inwoners en ondernemers. Het betreft slechts een klein deel van de totale dorpskernvernieuwing in Niel.

De gemeente gaat vanaf 2020 ook de Heideplaats en aansluitende straten Rupelstraat, Elisabethplein en Em. Vanderveldelaan opnieuw inrichten. Wederom een kans om de openbare ruimte van een nieuw gezicht te voorzien en dat willen we samen met u doen!

De gemeente daagt haar inwoners en ondernemers uit om samen mee te denken over de beleving en invulling van dit projectgebied.

Om niet helemaal van nul te moeten beginnen, willen we al graag weten welke richting u voor ogen hebt. Dankzij een enquête, die we afgesloten hebben op 20 januari 2020 gaf ons dit bruikbare input. 

Vervolgens mochten we 60 burgers ontvangen op ons eerste kick-off participatiemoment op dinsdagavond 11 februari 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op deze avond kreeg iedereen een korte toelichting over "hoe en wat" en de verdere planning van dit mooie project.

De ideeën, suggesties en vragen die uit deze boeiende avond zijn voortgevloeid, worden nu verder verwerkt en in een plan gegoten.

Hierop wordt teruggekoppeld op een tweede participatiemoment, waarvan later een datum wordt medegedeeld.