Herstellingen en onderhoud van de woning voor huurders – Alles wat kan/mag/moet

Elke woning moet onderhouden worden en bij schade worden hersteld. Bij een huurwoning rijzen er soms vragen over wie de schade moet herstellen. De onderstaande brochure wil een antwoord geven op vragen zoals:

  • Welke herstellingen moet de huurder uitvoeren?
  • Welke herstellingen moet de verhuurder uitvoeren?
  • Wie moet de woning onderhouden?
  • Wat als de huisgenoten of het bezoek van de huurder iets beschadigen?
  • Wie moet de technische installaties laten controleren?
  • Wat als er iets in de woning is versleten?

De brochure legt de regels uit rond onderhoud en herstellingen van private en sociale huurwoningen. Huurcontracten die sinds 1 januari 2019 worden gesloten voor een private huurwoning in Vlaanderen, zijn onderworpen aan het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018. Dat geldt ook voor mondelinge woninghuurovereenkomsten die al op 1 januari 2019 liepen. Voor sociale huurwoningen moet rekening worden gehouden met de regels uit de Vlaamse Codex Wonen en het uitvoeringsbesluit. Voor zaken die daarin niet zijn geregeld, geldt het Vlaams Woninghuurdecreet aanvullend. Huurwoningen die worden gebruikt als studentenverblijf, handelspand, tweede verblijf of kantoor, komen niet aan bod in de brochure.

Raadpleeg de brochure